POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
VIII.1 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 89 314,74 47 585,78 136 900,52 43,76 22,18 65,94
VAT 5% 4 253,08 2 265,99 6 519,07 2,08 1,06 3,14
netto 85 061,66 45 319,79 130 381,45 41,68 21,12 62,80
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
VIII.2 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 89 314,74 68 595,48 157 910,22 43,76 23,94 67,70
VAT 5% 4 253,08 3 266,45 7 519,53 2,08 1,14 3,22
netto 85 061,66 65 329,03 150 390,69 41,68 22,80 64,48
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
VIII.3 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 89 314,74 68 629,56 157 944,31 43,76 21,92 65,69
VAT 5% 4 253,08 3 268,07 7 521,16 2,08 1,04 3,13
netto 85 061,66 65 361,49 150 423,15 41,68 20,88 62,56
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
VIII.4 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 89 314,74 71 255,84 160 570,58 43,76 23,33 67,10
VAT 5% 4 253,08 3 393,14 7 646,22 2,08 1,11 3,20
netto 85 061,66 67 862,70 152 924,36 41,68 22,22 63,90
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
IX cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 45 761,78 39 033,78 84 795,56 45,75 13,82 59,57
VAT 5% 2 179,13 1 858,75 4 037,88 2,18 0,66 2,84
netto 43 582,65 37 175,03 80 757,68 43,57 13,16 56,73
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 195 864,46 195 864,46 158,84 158,84
VAT 5% 9 326,88 9 326,88 7,56 7,56
netto 186 537,58 186 537,58 151,28 151,28
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 193 455,77 193 455,77 146,25 146,25
VAT 5% 9 212,18 9 212,18 6,96 6,96
netto 184 243,59 184 243,59 139,29 139,29
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 768,03 206 768,03 148,47 148,47
VAT 5% 9 846,10 9 846,10 7,07 7,07
netto 196 921,93 196 921,93 141,40 141,40
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 409 905,00 409 905,00 161,16 161,16
VAT 5% 19 519,29 19 519,29 7,67 7,67
netto 390 385,71 390 385,71 153,49 153,49
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 155 760,65 155 760,65 139,74 139,74
VAT 5% 7 417,17 7 417,17 6,65 6,65
netto 148 343,48 148 343,48 133,09 133,09
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 291 342,93 291 342,93 148,64 148,64
VAT 5% 13 873,47 13 873,47 7,08 7,08
netto 277 469,46 277 469,46 141,56 141,56
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 195 527,94 195 527,94 143,94 143,94
VAT 5% 9 310,85 9 310,85 6,85 6,85
netto 186 217,09 186 217,09 137,09 137,09
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 80 142,05 80 142,05 115,66 115,66
VAT 5% 3 816,29 3 816,29 5,51 5,51
netto 76 325,76 76 325,76 110,15 110,15
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 248 596,02 248 596,02 215,60 215,60
VAT 5% 11 837,91 11 837,91 10,27 10,27
netto 236 758,11 236 758,11 205,33 205,33
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 104 024,75 52 026,96 156 051,71 70,34 18,60 88,94
VAT 4 953,56 2 477,47 7 431,03 3,35 0,89 4,24
netto 99 071,19 49 549,49 148 620,68 66,99 17,71 84,70
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 104 024,75 43 236,91 147 261,66 70,34 17,40 87,74
VAT 4 953,56 2 058,90 7 012,46 3,35 0,83 4,18
netto 99 071,19 41 178,01 140 249,20 66,99 16,57 83,56
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 104 024,75 113 212,96 217 237,71 70,34 37,32 107,66
VAT 4 953,56 5 391,09 10 344,65 3,35 1,78 5,13
netto 99 071,19 107 821,87 206 893,06 66,99 35,54 102,53
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 104 024,75 54 357,37 158 382,12 70,34 18,68 89,02
VAT 4 953,56 2 588,45 7 542,01 3,35 0,89 4,24
netto 99 071,19 51 768,92 150 840,11 66,99 17,79 84,78
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 44 209,87 0,00 44 209,87 72,82 0,00 72,82
VAT 2 105,23 0,00 2 105,23 3,47 0,00 3,47
netto 42 104,64 0,00 42 104,64 69,35 0,00 69,35
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 5% 127 564,04 0,00 127 564,04 134,70 0,00 134,70
VAT 6 074,48 0,00 6 074,48 6,41 0,00 6,41
netto 121 489,56 0,00 121 489,56 128,29 0,00 128,29
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 289 112,17 42 201,39 331 313,56 46,33 20,03 66,36
VAT 5% 13 767,25 2 009,59 15 776,84 2,21 0,95 3,16
netto 275 344,92 40 191,80 315 536,72 44,12 19,08 63,20
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 289 112,17 40 014,28 329 126,45 46,33 17,12 63,45
VAT 5% 13 767,25 1 905,44 15 672,69 2,21 0,82 3,03
netto 275 344,92 38 108,84 313 453,76 44,12 16,30 60,42
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 289 112,17 34 005,99 323 118,16 46,33 15,05 61,38
VAT 5% 13 767,25 1 619,33 15 386,58 2,21 0,72 2,93
netto 275 344,92 32 386,66 307 731,58 44,12 14,33 58,45
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 289 112,17 33 771,24 322 883,41 46,33 17,56 63,89
VAT 5% 13 767,25 1 608,15 15 375,40 2,21 0,84 3,05
netto 275 344,92 32 163,09 307 508,01 44,12 16,72 60,84
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 289 112,17 43 230,89 332 343,06 46,33 15,73 62,06
VAT 5% 13 767,25 2 058,61 15 825,86 2,21 0,75 2,96
netto 275 344,92 41 172,28 316 517,20 44,12 14,98 59,10
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 147 688,35 46 552,00 194 240,35 109,69 19,43 129,12
VAT 5% 7 032,78 2 216,76 9 249,54 5,22 0,93 6,15
netto 140 655,57 44 335,24 184 990,81 104,47 18,50 122,97
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 147 688,35 45 799,13 193 487,48 109,69 20,07 129,76
VAT 5% 7 032,78 2 180,91 9 213,69 5,22 0,96 6,18
netto 140 655,57 43 618,22 184 273,79 104,47 19,11 123,58
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 147 688,35 51 947,82 199 636,17 109,69 24,44 134,13
VAT 5% 7 032,78 2 473,71 9 506,49 5,22 1,16 6,38
netto 140 655,57 49 474,11 190 129,68 104,47 23,28 127,75
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 343 140,59 343 140,59 128,17 128,17
VAT 5% 16 340,03 16 340,03 6,10 6,10
netto 326 800,56 326 800,56 122,07 122,07
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 628 948,15 628 948,15 158,95 158,95
VAT 5% 29 949,91 29 949,91 7,57 7,57
netto 598 998,24 598 998,24 151,38 151,38
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 309 731,93 35 038,31 344 770,24 128,11 21,26 149,37
VAT 5% 14 749,14 1 668,49 16 417,63 6,10 1,01 7,11
netto 294 982,79 33 369,82 328 352,61 122,01 20,25 142,26
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 309 731,93 55 023,91 364 755,84 128,11 20,21 148,32
VAT 5% 14 749,14 2 620,19 17 369,33 6,10 0,96 7,06
netto 294 982,79 52 403,72 347 386,51 122,01 19,25 141,26
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 254 519,59 49 423,98 303 943,57 131,23 22,00 153,23
VAT 5% 12 119,98 2 353,52 14 473,50 6,25 1,05 7,30
netto 242 399,61 47 070,46 289 470,07 124,98 20,95 145,93
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła stawka opłat stałych za usługi przesyłowe stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Cena nośnika
zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/GJ
brutto 303 381,07 25 281,76 37,67 32 122,70 2 676,89 9,30 6,86
VAT 5% 14 446,72 1 203,89 1,79 1 529,65 127,47 0,44 0,33
netto 288 934,35 24 077,86 35,88 30 593,05 2 549,42 8,86 6,53
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 195 864,46 195 864,46 158,84 158,84
VAT 5% 9 326,88 9 326,88 7,56 7,56
netto 186 537,58 186 537,58 151,28 151,28
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 768,03 206 768,03 148,47 148,47
VAT 5% 9 846,10 9 846,10 7,07 7,07
netto 196 921,93 196 921,93 141,40 141,40
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 193 455,77 193 455,77 146,25 146,25
VAT 5% 9 212,18 9 212,18 6,96 6,96
netto 184 243,59 184 243,59 139,29 139,29
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 409 905,00 409 905,00 161,16 161,16
VAT 5% 19 519,29 19 519,29 7,67 7,67
netto 390 385,71 390 385,71 153,49 153,49
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 155 760,65 155 760,65 139,74 139,74
VAT 5% 7 417,17 7 417,17 6,65 6,65
netto 148 343,48 148 343,48 133,09 133,09
Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022.196) w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. stawka podatku VAT dla ciepła wynosi 5%.
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 291 342,93 291 342,93 148,64 148,64
VAT 5% 13 873,47 13 873,47 7,08 7,08
netto 277 469,46 277 469,46 141,56 141,56

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy.

XVI Taryfa dla ciepła GPEC obowiązuje od 9 marca 2022 roku.

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowanym za 1mb
Dn25/90 203,00 46,69 249,69
Dn32/110 207,00 47,61 254,61
Dn40/110 216,00 49,68 265,68
Dn50/125 229,00 52,67 281,67
Dn65/140 246,00 56,58 302,58
Dn80/160 275,00 63,25 338,25
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 212,00 48,76 260,76
Dn32/110 226,00 51,98 277,98
Dn40/110 232,00 53,36 285,36
Dn50/125 246,00 56,58 302,58
Dn65/140 264,00 60,72 324,72
Dn80/160 293,00 67,39 360,39

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIV Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 30 marca 2022 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciepłownicze w terenie niezabudowanym  za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,7
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciepłownicze w terenie zabudowanym  za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Zmiana XV Taryfy dla ciepła GPEC Starogard obowiązuje od dnia

19 kwietnia 2022 roku. Stawki opłat przyłączeniowych pozostają bez zmian.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 180,00 41,40 221,40
Dn32/110 187,00 43,01 230,01
Dn40/110 194,00 44,62 238,62
Dn50/125 207,00 47,61 254,61
Dn65/140 223,00 51,29 274,29
Dn80/160 251,00 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 194,00 44,62 238,62
Dn32/110 201,00 46,23 247,23
Dn40/110 208,00 47,84 255,84
Dn50/125 221,00 50,83 271,83
Dn65/140 237,00 54,51 291,51
Dn80/160 265,00 60,95 325,95

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Zmiana XVI Taryfy dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 11 czerwca 2022 roku.

Dla Klientów grup taryfowych K1-IW, K1-IWE, K1-IO, K1-IOR, K1-GO ciepło produkowane jest w GPEC EKSPERT (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy. Zmiana taryfy za ciepło Wytwórcy obowiązuje od dnia 11 czerwca 2022 roku. Stawki opłat przyłączeniowych pozostają bez zmian.

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowanym za 1mb
Dn25/90 182,00 41,86 223,86
Dn32/110 188,00 43,24 231,24
Dn40/110 194,00 44,62 238,62
Dn50/125 208,00 47,84 255,84
Dn65/140 223,00 51,29 274,29
Dn80/160 251,00 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 195,00 44,85 239,85
Dn32/110 202,00 46,46 248,46
Dn40/110 208,00 47,84 255,84
Dn50/125 221,00 50,83 271,83
Dn65/140 238,00 54,74 292,74
Dn80/160 266,00 61,18 327,18

Stawki opłat za przyłączenie

 

XV Taryfa dla ciepła GPEC PELPLIN obowiązuje od dnia 10 stycznia 2022 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowanym za 1mb
Dn25/90 203,00 46,69 249,69
Dn32/110 207,00 47,61 254,61
Dn40/110 216,00 49,68 265,68
Dn50/125 229,00 52,67 281,67
Dn65/140 246,00 56,58 302,58
Dn80/160 275,00 63,25 338,25
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 212,00 48,76 260,76
Dn32/110 226,00 51,98 277,98
Dn40/110 232,00 53,36 285,36
Dn50/125 246,00 56,58 302,58
Dn65/140 264,00 60,72 324,72
Dn80/160 293,00 67,39 360,39

Stawki opłat za przyłączenie

Stawki opłat za przyłączenie

ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf