POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 236 975,29   30 442,30   267 417,59   55,20   17,11  72,31
VAT 44 312,45   5 692,46  50 004,91  10,32   3,20   13,52
netto 192 662,84   24 749,84   217 412,68   44,88   13,91   58,79
Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   236 975,29   32 504,16   269 479,45   55,20   15,61   70,81
VAT   44 312,45   6 078,01   50 390,46   10,32   2,92   13,24
netto   192 662,84   26 426,15   219 088,99   44,88   12,69   57,57

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   236 975,29   122 731,34   359 706,63   55,20   19,98   75,18
VAT   44 312,45   22 949,76   67 262,21   10,32   3,74   14,06
netto   192 662,84   99 781,58   292 444,42   44,88   16,24   61,12

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   56 046,70   134 511,93   38,45   21,59   60,04
VAT   14 672,36   10 480,28   25 152,64   7,19   4,04   11,23
netto   63 792,87   45 566,42   109 359,29   31,26   17,55   48,81

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   80 046,85   158 512,08   38,45   24,11   62,56
VAT   14 672,36   14 968,11   29 640,47   7,19   4,51   11,70
netto   63 792,87  65 078,74   128 871,61   31,26   19,60   50,86

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   84 657,30   163 122,53   38,45   23,33   61,78
VAT   14 672,36   15 830,23   30 502,59   7,19   4,36   11,55
netto   63 792,87   68 827,07   132 619,94   31,26   18,97   50,23

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   89 398,82   167 864,05   38,45   24,39   62,84
VAT   14 672,36   16 716,85   31 389,21   7,19   4,56   11,75
netto   63 792,87   72 681,97   136 474,84   31,26   19,83   51,09

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   40 214,71   55 595,14   95 809,85   40,20   10,58   50,78
VAT   7 519,82   10 395,84   17 915,66   7,52   1,98  9,50
netto   32 694,89   45 199,30   77 894,19   32,68   8,60   41,28

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   197 875,68   –   197 875,68   77,96   –   77,96
VAT   37 001,16   –   37 001,16   14,58   –   14,58
netto   160 874,52   –   160 874,52   63,38   –   63,38

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   167 329,56   –   167 329,56   68,11   –   68,11
VAT   31 289,28   –   31 289,28   12,74   –   12,74
netto   136 040,28   –   136 040,28   55,37   –   55,37

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   90 528,97   20 928,40   111 457,37   29,74   7,45   37,19
VAT   16 928,18   3 913,44   20 841,62   5,56   1,39   6,95
netto   73 600,79   17 014,96   90 615,75   24,18   6,06   30,24

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   172 648,56   –   172 648,56   80,23   –   80,23
VAT   32 283,84   –   32 283,84   15,00   –   15,00
netto   140 364,72   –   140 364,72   65,23   –   65,23

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   197 863,68   –   197 863,68   102,36   –   102,36
VAT   36 998,88   –   36 998,88   19,14   –   19,14
netto   160 864,80   –   160 864,80   83,22   –   83,22

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   167 500,20   –   167 500,20   89,64   –   89,64
VAT   31 321,20   –   31 321,20   16,76   –   16,76
netto   136 179,00   –   136 179,00   72,88   –   72,88

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   204 515,69   50 916,16   255 431,85   65,25   18,28   83,53
VAT   38 242,77   9 520,91   47 763,68   12,20   3,42   15,62
netto   166 272,92   41 395,25   207 668,17   53,05   14,86   67,91

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   172 584,24   –   172 584,24   81,95   –   81,95
VAT   32 271,84   –   32 271,84   15,32   –   15,32
netto   140 312,40   –   140 312,40   66,63   –   66,63

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   99 225,72   –   99 225,72   73,98   –   73,98
VAT   18 554,40   –   18 554,40   13,83   –   13,83
netto   80 671,32   –   80 671,32   60,15   –   60,15

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   75 795,12   –   75 795,12   92,04   –   92,04
VAT   14 173,08   –   14 173,08   17,21   –   17,21
netto   61 622,04   –   61 622,04   74,83   –   74,83

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   51 173,71   179 247,20   32,36  17,37   49,73
VAT   23 948,70   9 569,07   33 517,77   6,05   3,25   9,30
netto   104 124,79   41 604,64   145 729,43   26,31   14,12   40,43

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49  41 766,53   169 840,02   32,36  12,03   44,39
VAT   23 948,70   7 810,00   31 758,70   6,05   2,25   8,30
netto   104 124,79    33 956,53   138 081,32   26,31   9,78   36,09

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   70 413,80   198 487,29   32,36   29,22   61,58
VAT   23 948,70   13 166,81   37 115,51   6,05   5,46   11,51
netto   104 124,79   57 246,99   161 371,78   26,31   23,76   50,07

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   51 537,95   179 611,44   32,36   20,30   52,66
VAT   23 948,70   9 637,18   33 585,88   6,05   3,80   9,85
netto   104 124,79   41 900,77   146 025,56   26,31   16,50   42,81

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   24 645,66   24 645,66   87,50   87,50
VAT   4 608,54   –   4 608,54   16,36   –   16,36
netto   20 037,12   –   20 037,12   71,14   –   71,14

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   166 269,19   166 269,19   75,78   75,78
VAT   31 090,99   –   31 090,99   14,17   –   14,17
netto   135 178,20   –   135 178,20   61,61   –   61,61

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 183,13   49 266,03   192 449,16   25,26   19,07   44,33
VAT   26 774,08   9 212,35   35 986,43   4,72   3,57   8,29
netto   116 409,05   40 053,68   156 462,73   20,54   15,50   36,04

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 183,13   33 825,26   177 008,39   25,26   14,69   39,95
VAT   26 774,08   6 325,05   33 099,13   4,72   2,75   7,47
netto   116 409,05   27 500,21   143 909,26   20,54   11,94   32,48

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 183,13   31 567,27   174 750,40   25,26   13,07   38,33
VAT   26 774,08   5 902,82   32 676,90   4,72   2,44   7,16
netto   116 409,05   25 664,45   142 073,50   20,54   10,63   31,17

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 183,13   30 806,85   173 989,98   25,26   19,14   44,40
VAT   26 744,08   5 760,63   32 534,71   4,72   3,58   8,30
netto   116 409,05   25 046,22   141 455,27   20,54   15,56   36,10

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 183,13   46 473,95   189 657,08   25,26   17,32   42,58
VAT   26 774,08   8 690,25   35 464,33   4,72   3,24   7,96
netto   116 409,05   37 783,70   154 192,75   20,54   14,08   34,62

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   171 887,80   32 268,42   204 156,22   55,95   14,00   69,95
VAT   32 141,62   6 033,93   38 175,55   10,46   2,62   13,08
netto   139 746,18   26 234,49   165 980,67   45,49   11,38   56,87

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   171 887,80   33 580,60   205 468,40   55,95   12,29   68,24
VAT   32 141,62   6 279,30   38 420,92   10,46   2,30   12,76
netto   139 746,18   27 301,30   167 047,48   45,49   9,99   55,48

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   171 887,80   42 020,88   213 908,68   55,95   20,27   76,22
VAT   32 141,62   7 857,56   39 999,18   10,46   3,79   14,25
netto   139 746,18   34 163,32   173 909,50   45,49   16,48   61,97

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   145 290,60   –   145 290,60   72,29   –   72,29
VAT   27 168,12   –   27 168,12   13,52   –   13,52
netto   118 122,48   –   118 122,48   58,77   –   58,77

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  219 175, 58   –  219 175, 58  80,72   –   74,49
VAT  40 984,05   –  40 984,05  15,09   –  13,93
netto  178 191,53   –  178 191,53  65,63   –   65,63

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  94 273,94   28 827,36  123 101,30  72,20   10,92   83,12
VAT  17 628,46  5 390,48  23 018,94  13,5   2,04  15,54
netto  76 645,48   23 436,88  100 082,36  58,7   8,88   67,58

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  91 302,86  18 594,41  109 897,27  71,50   14,55   86,05
VAT  17 072,89  3 477,00  20 549,89  13,37   2,72  16,09
netto  74 229,97  15 117,41  89 347,38  58,13   11,83   69,96

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn32/100 168,00 38,64 206,64
Dn40/100 173,00 39,79 212,79
Dn50/100 186,00 42,78 228,78
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn32/100 180,00 41,40 221,40
Dn40/100 184,00 42,32 226,32
Dn50/100 198,00 45,54 243,54

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XI Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 01 lutego 2017 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn32/100 168,00 38,64 206,64
Dn40/100 174,00 40,02 214,02
Dn50/100 186,00 42,78 228,78
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn32/100 180,00 41,40 221,40
Dn40/100 185,00 42,55 227,55
Dn50/100 199,00 45,77 244,77

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC STAROGARD obowiązuje od dnia 14 września 2018 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,78 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 25 września 2017 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn32/100 168,00 38,64 206,64
Dn40/100 174,00 40,02 214,02
Dn50/100 186,00 42,78 228,78
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn32/100 180,00 41,40 221,40
Dn40/100 185,00 42,55 227,55
Dn50/100 199,00 45,77 244,77

Stawki opłat za przyłączenie

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn32/100 168,00 38,64 206,64
Dn40/100 174,00 40,02 214,02
Dn50/100 186,00 42,78 228,78
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn32/100 180,00 41,40 221,40
Dn40/100 185,00 42,55 227,55
Dn50/100 199,00 45,77 244,77
ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf