POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  83 853,37  56 493,99  140 347,36 41,08   22,74   63,82
VAT   15 679,90   10 563,92  26 243,82 7,68   4,25   11,93
netto  68 173,47   45 930,07  114 103,54 33,40   18,49 51,89

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  83 853,37   79 012,41  162 865,78  41,08   25,34   66,42
VAT  15 679,90   14 774,68  30 454,58  7,68   4,74  12,42
netto  68 173,47  64 237,73  132 411,20  33,40   20,60  54,00

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 83 853,37   83 586,77   167 440,14   41,08   23,86  64,94
VAT 15 679,90   15 630,05   31 309,95   7,68   4,46  12,14
netto 68 173,47   67 956,72  136 130,19   33,40   19,40  52,80

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  83 853,37   86 412,60  170 265,97   41,08   25,36   66,44
VAT  15 679,90   16 158,45  31 838,35   7,68   4,74   12,42
netto  68 173,47   70 254,15  138 427,62  33,40   20,62   53,02

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   42 954,70   56 734,54  99 689,24  42,95   11,89  54,84
VAT  8 032,18   10 608,90  18 641,08  8,03   2,22  10,25
netto  34 922,52   46 125,64  81 048,16  34,92   9,67  44,59

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   239 149,79   –   239 149,79  79,90   –   79,90
VAT   44 719,07   –   44 719,07   14,94   –   14,94
netto   194 430,72   –   194 430,72   64,96   –   64,96

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   236 327,08   –   236 327,08   65,81   –   65,81
VAT   44 191,24   –   44 191,24   12,31   –   12,31
netto   192 135,84   –   192 135,84   53,50   –   53,50

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   133 190,19   23 768,02   156 958,21   35,55   7,84   43,39
VAT   24 905,48   4 444,43   29 349,91   6,65   1,47   8,12
netto   108 284,71   19 323,59   127 608,30   28,90   6,37   35,27

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   202 671,92   –   202 671,92   78,67   –   78,67
VAT   37 898,00   –   37 898,00   14,71   –   14,71
netto   164 773,92   –   164 773, 92   63,96   –   63,96

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   373 576,04   –   373 576,04   92,39   –   92,39
VAT   69 855,68   –   69 855,68   17,28   –   17,28
netto   303 720,36   –   303 720,36   75,11   –   75,11

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   373 842,46   –   373 842,46   79,69   –   79,69
VAT   69 905,50   –   69 905,50   14,90   –   14,90
netto   303 936,96   –   303 936,96   64,79   –   64,79

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   344 479,25   67 688,79   412 168,04   62,68   20,95   83,63
VAT   64 414,82   12 657,25   77 072,07   11,72   3,92   15,84
netto   280 064,43   55 031,54   335 095,97   50,96   17,03   67,99

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   249 516,03   –   249 516,03   79,43   –   79,43
VAT   46 657,47   –   46 657,47   14,85   –   14,85
netto   202 858,56   –   202 858,56   64,58   –   64,58

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   153 416,77   –   153 416,77   72,04   –   72,04
VAT   28 687,69   –   28 687,69   13,47   –   13,47
netto   124 729,08   –   124 729,08   58,57   –   58,57

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 780,17   –   78 780,17   109,88   –   109,88
VAT   14 731,25   –   14 731,25   20,55   –   20,55
netto   64 048,92   –   64 048,92   89,33   –   89,33

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   219 892,71   –   219 892,71   107,71   –   107,71
VAT   41 118,15   –   41 118,15   20,14   –   20,14
netto   178 774,56   –   178 774,56   87,57   –   87,57

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   127 927,02   51 844,28   179 771,30   34,13  17,61   51,74
VAT   23 921,31   9 694,46   33 615,77   6,38   3,29   9,67
netto   104 005,71   42 149,82   146 155,53   27,75   14,32   42,07

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   127 927,02  42 206,85   170 133,87   34,13  12,18   46,31
VAT   23 921,31   7 892,34   31 813,65   6,38   2,28   8,66
netto   104 005,71    34 314,51   138 320,22   27,75   9,90   37,65

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   127 927,02   71 931,58   199 858,60   34,13   29,86   63,99
VAT   23 921,31   13 450,62   37 371,93   6,38   5,58   11,96
netto   104 005,71   58 480,96   162 486,67   27,75   24,28   52,03

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   127 927,02   52 260,63   180 187,65   34,13   20,59   54,72
VAT   23 921,31   9 772,31   33 693,62   6,38   3,85   10,23
netto   104 005,71   42 488,32   146 494,03   27,75   16,74   44,49

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   24 645,66   24 645,66   87,50   87,50
VAT   4 608,54   –   4 608,54   16,36   –   16,36
netto   20 037,12   –   20 037,12   71,14   –   71,14

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   166 693,68   166 693,68   75,98   75,98
VAT   31 170,36   –   31 170,36   14,21   –   14,21
netto   135 523,32   –   135 523,32   61,77   –   61,77

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 186 590,80 48 540,86 235 131,66 28,46 20,47 48,93
VAT 34 890,96 9 076,78 43 967,74   5,32 3,83 9,15
netto 151 699,84 39 464,08 191 163,92 23,14 16,64 39,78

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 186 590.80  39 231,98  225 822,78  28,46  15,25 43,71
VAT 34 890,96  7 336,06  42 227,02  5,32   2,85 8,17
netto 151 699,84  31 895,75  183 595,59  23,14   12,40 35,54

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   186 590,80   33 881,72   220 472,52   28,46   12,51   40,97
VAT   34 890,96   6 335,61   41 226,57   5,32   2,34   7,66
netto   151 699,84   27 546,11   179 245,95   23,14   10,17   33,31

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   186 590,80   33 696,21   220 287,01   28,46   17,70   46,16
VAT   34 890,96   6 300,92   41 191,88   5,32   3,31   8,63
netto   151 699,84   27 395,29   179 095,13   23,14   14,39   37,53

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   186 590,80   45 736,84   232 327,64   28,46   15,66   44,12
VAT   34 890,96   8 552,42   43 443,38   5,32   2,93   8,25
netto   151 699,84   37 184,42   188 884,26   23,14   12,73   35,87

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 217,52   32 465,46   175 682,98   65,41   12,85   78,26
VAT   26 780,51   6 070,78   32 851,29   12,23   2,40   14,63
netto   116 437,01   26 394,68   142 831, 69   53,18   10,45   63,63

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 217,52   35 234,05   178 451,57   65,41  12,67   78,08
VAT   26 780,51   6 588,48   33 368,99   12,23  2,37   14,60
netto   116 437,01   28 645,57   145 082,58   53,18  10,30   63,48

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   143 217,52   48 634,63   191 852,15   65,41   22,96   88,37
VAT   26 780,51   9 094,28   35 874,79   12,23   4,39   16,52
netto   116 437,01   39 540,35   155 977,36   53,18   18,67   71,85

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   286 843,33   –   286 843,33  82,74   –   82,74
VAT   53 637,37   –   53 637,37  15,47   –   15,47
netto   233 205,96   –   233 205,96  67,27   –   67,27

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 312 137,69   – 312 137,69 90,70   –   90,70
VAT 58 367,21   – 58 367,21 16,96   –   16,96
netto 253 770,48   – 253 770,48 73,74   –   73,74

 

 

 

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  162 664,86   46 290,79  208 955,65  77,32   13,39  90,71
VAT  30 417,01  8 656,00 39 073,01  14,46   2,50  16,96
netto  132 247,85  37 634,79  169 882,64  62,86   10,89  73,75

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 153 300,57 33 747,46 187 048,03 75,93   17,85   93,78
VAT 28 665,96 6 310,50 34 976,46 14,20   3,34   17,54
netto 124 634,61 27 436,96 152 071,57 61,73   14,51   76,24

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIV Taryfa dla ciepła GPEC obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,70
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XII Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 26 października 2018 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC STAROGARD obowiązuje od dnia 14 września 2018 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,78 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIV Taryfa dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 25 października 2018 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

Stawki opłat za przyłączenie

 

Zmiana XII Taryfy dla ciepła PELPLIN obowiązuje od dnia 08 marca 2019 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

 

ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf