POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

VIII.1 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 104 625,84 55 567,39 160 193,23 51,27 24,12 75,39
VAT 19 564,18 10 390,65 29 954,83 9,59 4,51 14,10
netto 85 061,66 45 176,74 130 238,40 41,68 19,61 61,29
Klienci GPEC mają dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w systemie E-bok
VIII.2 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 104 625,84 79 045,47 183 671,31 51,27 26,54 77,81
VAT 19 564,18 14 780,86 34 345,04 9,59 4,96 14,55
netto 85 061,66 64 264,61 149 326,27 41,68 21,58 63,26
Klienci GPEC mają dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w systemie E-bok
VIII.3 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 104 625,84 81 055,41 185 681,25 51,27 25,01 76,28
VAT 19 564,18 15 156,70 34 720,88 9,59 4,68 14,27
netto 85 061,66 65 898,71 150 960,37 41,68 20,33 62,01
Klienci GPEC mają dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w systemie E-bok
VIII.4 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 104 625,84 84 291,95 188 917,79 51,27 26,53 77,80
VAT 19 564,18 15 761,91 35 326,09 9,59 4,96 14,55
netto 85 061,66 68 530,04 153 591,70 41,68 21,57 63,25
Klienci GPEC mają dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w systemie E-bok
IX cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 53 606,66 54 045,15 107 651,81 53,59 13,96 67,55
VAT 10 024,01 10 106,00 20 130,01 10,02 2,61 12,63
netto 43 582,65 43 939,15 87 521,80 43,57 11,35 54,92
Klienci GPEC mają dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur w systemie E-bok
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 217 476,35 217 476,35 77,79 77,79
VAT 40 666,31 40 666,31 14,55 14,55
netto 176 810,04 176 810,04 63,24 63,24
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 220 863,33 220 863,33 69,57 69,57
VAT 41 299,65 41 299,65 13,01 13,01
netto 179 563,68 179 563,68 56,56 56,56
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 242 163,47 22 593,38 264 756,85 32,48 7,97 40,45
VAT 45 282,60 4 224,78 49 507,38 6,07 1,49 7,56
netto 196 880,87 18 368,60 215 249,47 26,41 6,48 32,89
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 205 229,09 205 229,09 77,39 77,39
VAT 38 376,17 38 376,17 14,47 14,47
netto 166 852,92 166 852,92 62,92 62,92
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 374 939,87 374 939,87 84,33 84,33
VAT 70 110,71 70 110,71 15,77 15,77
netto 304 829,16 304 829,16 68,56 68,56
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 343 909,18 343 909,18 76,05 76,05
VAT 64 308,22 64 308,22 14,22 14,22
netto 279 600,96 279 600,96 61,83 61,83
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 475 778,90 74 175,27 549 954,17 52,28 23,25 75,53
VAT 88 966,79 13 870,17 102 836,96 9,78 4,35 14,13
netto 386 812,11 60 305,10 447 117,21 42,50 18,90 61,40
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 253 468,90 253 468,90 85,46 85,46
VAT 47 396,62 47 396,62 15,98 15,98
netto 206 072,28 206 072,28 69,48 69,48
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 199 802,13 199 802,13 67,87 67,87
VAT 37 361,37 37 361,37 12,69 12,69
netto 162 440,76 162 440,76 55,18 55,18
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 94 280,24 94 280,24 110,50 110,50
VAT 17 629,64 17 629,64 20,66 20,66
netto 76 650,60 76 650,60 89,84 89,84
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 219 051,39 219 051,39 122,57 122,57
VAT 40 960,83 40 960,83 22,92 22,92
netto 178 090,56 178 090,56 99,65 99,65
G.1.A cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 122 740,10 48 578,11 171 318,21 39,95 17,52 57,47
VAT 22 951,40 9 083,71 32 035,11 7,47 3,28 10,75
netto 99 788,70 39 494,40 139 283,10 32,48 14,24 46,72
G.1.B cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 122 740,10 38 759,90 161 500,00 39,95 15,78 55,73
VAT 22 951,40 7 247,79 30 199,19 7,47 2,95 10,42
netto 99 788,70 31 512,11 131 300,81 32,48 12,83 45,31
G.1.C cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 122 740,10 91 620,52 214 360,62 39,95 30,44 70,39
VAT 22 951,40 17 132,29 40 083,69 7,47 5,69 13,16
netto 99 788,70 74 488,23 174 276,93 32,48 24,75 57,23
G.1.D cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 122 740,10 51 154,19 173 894,29 39,95 17,72 57,67
VAT 22 951,40 9 565,42 32 516,82 7,47 3,31 10,78
netto 99 788,70 41 588,77 141 377,47 32,48 14,41 46,89
G.4 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 51 788,71 51 788,71 85,30 85,30
VAT 9 684,07 9 684,07 15,95 15,95
netto 42 104,64 42 104,64 69,35 69,35
G.6 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 147 606,64 147 606,64 67,66 67,66
VAT 27 601,24 27 601,24 12,65 12,65
netto 120 005,40 120 005,40 55,01 55,01
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 226 685,31 43 389,62 270 074,93 33,19 20,70 53,89
VAT 42 388,31 8 113,51 50 501,82 6,21 3,87 10,08
netto 184 297,00 35 276,11 219 573,11 26,98 16,83 43,81
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 226 685,31 40 620,90 267 306,21 33,19 17,48 50,67
VAT 42 388,31 7 595,78 49 984,09 6,21 3,27 9,48
netto 184 297,00 33 025,12 217 322,12 26,98 14,21 41,19
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 226 685,31 33 789,29 260 474,60 33,19 15,07 48,26
VAT 42 388,31 6 318,32 48 706,63 6,21 2,82 9,03
netto 184 297,00 27 470,97 211 767,97 26,98 12,25 39,23
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 226 685,31 33 514,31 260 199,62 33,19 17,54 50,73
VAT 42 388,31 6 266,90 48 655,21 6,21 3,28 9,49
netto 184 297,00 27 247,41 211 544,41 26,98 14,26 41,24
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 226 685,31 43 874,30 270 559,61 33,19 16,08 49,27
VAT 42 388,31 8 204,14 50 592,45 6,21 3,01 9,22
netto 184 297,00 35 670,16 219 967,16 26,98 13,07 40,05
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 171 018,01 30 981,24 201 999,25 49,04 13,27 62,31
VAT 31 978,98 5 793,24 37 772,22 9,17 2,48 11,65
netto 139 039,03 25 188,00 164 227,03 39,87 10,79 50,66
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 171 018,01 30 099,31 201 117,32 49,04 13,54 62,58
VAT 31 978,98 5 628,33 37 607,31 9,17 2,53 11,70
netto 139 039,03 24 470,98 163 510,01 39,87 11,01 50,88
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 171 018,01 37 302,04 208 320,05 49,04 17,86 66,90
VAT 31 978,98 6 975,18 38 954,16 9,17 3,34 12,51
netto 139 039,03 30 326,86 169 365,89 39,87 14,52 54,39
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 398 436,75 398 436,75 60,34 60,34
VAT 74 504,43 74 504,43 11,28 11,28
netto 323 932,32 323 932,32 49,06 49,06
W 1.1.1 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 296 923,38 296 923,38 77,59 77,59
VAT 55 522,26 55 522,26 14,51 14,51
netto 241 401,12 241 401,12 63,08 63,08
W 1.2.4 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 163 934,86 41 517,81 205 452,67 65,99 15,78 81,77
VAT 30 654,49 7 763,49 38 417,98 12,34 2,95 15,29
netto 133 280,37 33 754,32 167 034,69 53,65 12,83 66,48
W 1.2.5 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 163 934,86 37 069,05 201 003,91 65,99 14,08 80,07
VAT 30 654,49 6 931,61 37 586,10 12,34 2,63 14,97
netto 133 280,37 30 137,44 163 417,81 53,65 11,45 65,10
W 1.2.6 cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 140 193,33 37 662,00 177 855,33 65,79 17,34 83,13
VAT 26 215,01 7 042,49 33 257,50 12,30 3,24 15,54
netto 113 978,32 30 619,51 144 597,83 53,49 14,10 67,59
Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Cena nośnika ciepła
zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/GJ zł/m3
netto 366 588,46 30 549,04 22,95 24 671,24 2 055,94 8,65 6,22
vat 84 315,35 7 026,28 5,28 5 674,39 472,87 1,99 1,43
brutto 450 903,81 37 575,32 28,23 30 345,63 2 528,81 10,64 7,65

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy. Taryfa za ciepło Wytwórcy obowiązują od dnia 1.10.2021 r.

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 180 41,40 221,40
Dn32/110 187 43,01 230,01
Dn40/110 194 44,62 238,62
Dn50/125 207 47,61 254,61
Dn65/140 223 51,29 274,29
Dn80/160 251 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 194 44,62 238,62
Dn32/110 201 46,23 247,23
Dn40/110 208 47,84 255,84
Dn50/125 221 50,83 271,83
Dn65/140 237 54,51 291,51
Dn80/160 265 60,95 325,95

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 4 listopada 2019 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciepłownicze w terenie niezabudowanym  za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,7
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciepłownicze w terenie zabudowanym  za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XV Taryfa dla ciepła GPEC STAROGARD obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 180,00 41,40 221,40
Dn32/110 187,00 43,01 230,01
Dn40/110 194,00 44,62 238,62
Dn50/125 207,00 47,61 254,61
Dn65/140 223,00 51,29 274,29
Dn80/160 251,00 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 194,00 44,62 238,62
Dn32/110 201,00 46,23 247,23
Dn40/110 208,00 47,84 255,84
Dn50/125 221,00 50,83 271,83
Dn65/140 237,00 54,51 291,51
Dn80/160 265,00 60,95 325,95

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XVI Taryfa dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Dla Klientów grup taryfowych K1-IW, K1-IWE, K1-IO, K1-IOR, K1-GO ciepło produkowane jest w GPEC EKSPERT (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy. Taryfa za ciepło Wytwórcy obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowanym za 1mb
Dn25/90 182,00 41,86 223,86
Dn32/110 188,00 43,24 231,24
Dn40/110 194,00 44,62 238,62
Dn50/125 208,00 47,84 255,84
Dn65/140 223,00 51,29 274,29
Dn80/160 251,00 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 195,00 44,85 239,85
Dn32/110 202,00 46,46 248,46
Dn40/110 208,00 47,84 255,84
Dn50/125 221,00 50,83 271,83
Dn65/140 238,00 54,74 292,74
Dn80/160 266,00 61,18 327,18

Stawki opłat za przyłączenie

 

XIV Taryfa dla ciepła GPEC PELPLIN obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Zmiana XIV Taryfy dla ciepła GPEC PELPLIN obowiązuje od dnia 7 stycznia 2021 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 180,00 41,40 221,40
Dn32/110 187,00 43,01 230,01
Dn40/110 194,00 44,62 238,62
Dn50/125 207,00 47,61 254,61
Dn65/140 223,00 51,29 274,29
Dn80/160 251,00 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 194,00 44,62 238,62
Dn32/110 201,00 46,23 247,23
Dn40/110 208,00 47,84 255,84
Dn50/125 221,00 50,83 271,83
Dn65/140 237,00 54,51 291,51
Dn80/160 265,00 60,95 325,95

Stawki opłat za przyłączenie

ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf