POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 236 975,29   30 442,30   267 417,59   55,20   17,11  72,31
VAT 44 312,45   5 692,46  50 004,91  10,32   3,20   13,52
netto 192 662,84   24 749,84   217 412,68   44,88   13,91   58,79
Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   236 975,29   32 504,16   269 479,45   55,20   15,61   70,81
VAT   44 312,45   6 078,01   50 390,46   10,32   2,92   13,24
netto   192 662,84   26 426,15   219 088,99   44,88   12,69   57,57

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   236 975,29   122 731,34   359 706,63   55,20   19,98   75,18
VAT   44 312,45   22 949,76   67 262,21   10,32   3,74   14,06
netto   192 662,84   99 781,58   292 444,42   44,88   16,24   61,12

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   56 046,70   134 511,93   38,45   21,59   60,04
VAT   14 672,36   10 480,28   25 152,64   7,19   4,04   11,23
netto   63 792,87   45 566,42   109 359,29   31,26   17,55   48,81

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   80 046,85   158 512,08   38,45   24,11   62,56
VAT   14 672,36   14 968,11   29 640,47   7,19   4,51   11,70
netto   63 792,87  65 078,74   128 871,61   31,26   19,60   50,86

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   84 657,30   163 122,53   38,45   23,33   61,78
VAT   14 672,36   15 830,23   30 502,59   7,19   4,36   11,55
netto   63 792,87   68 827,07   132 619,94   31,26   18,97   50,23

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   78 465,23   89 398,82   167 864,05   38,45   24,39   62,84
VAT   14 672,36   16 716,85   31 389,21   7,19   4,56   11,75
netto   63 792,87   72 681,97   136 474,84   31,26   19,83   51,09

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   40 214,71   55 595,14   95 809,85   40,20   10,58   50,78
VAT   7 519,82   10 395,84   17 915,66   7,52   1,98  9,50
netto   32 694,89   45 199,30   77 894,19   32,68   8,60   41,28

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   229 294,39   –   229 294,39  76,62   –   76,62
VAT   42 876,19   –   42 876,19   14,33   –   14,33
netto   186 418,20   –   186 418,20   62,29   –   62,29

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   231 004,48   –   231 004,48   62,35   –   62,35
VAT   43 195,96   –   43 195,96   11,66   –   11,66
netto   187 808,52   –   187 808,52   50,69   –   50,69

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   135 081,58   23 700,30   158 781,88   34,96   7,81   42,77
VAT   25 259,16   4 431,76   29 690,92   6,54   1,46   8,00
netto   109 822,42   19 268,54   129 090,96   28,42   6,35   34,77

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   196 704,16   –   196 704,16   76,35   –   76,35
VAT   36 782,08   –   36 782,08   14,28   –   14,28
netto   159 922,08   –   159 922,08   62,07   –   62,07

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   371 598,94   –   371 598,94   87,06   –   87,06
VAT   69 485,98   –   69 485,98   16,28   –   16,28
netto   302 112,96   –   302 112,96   70,78   –   70,78

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   369 513,21   –   369 513,21   74,97   –   74,97
VAT   69 095,97   –   69 095,97   14,02   –   14,02
netto   300 417,24   –   300 417,24   60,95   –   60,95

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   330 282,01   66 496,85   396 778,86   60,10   20,59   80,69
VAT   61 760,05   12 434,37   74 194,42   11,24   3,85   15,09
netto   268 521,96   54 062,48   322 584,44   48,86   16,74   65,60

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   242 413,81   –   242 413,81   77,18   –   77,18
VAT   45 329,41   –   45 329,41   14,43   –   14,43
netto   197 084,40   –   197 084,40   62,75   –   62,75

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   147 118,53   –   147 118,53   69,08   –   69,08
VAT   27 509,97   –   27 509,97   12,92   –   12,92
netto   119 608,56   –   119 608,56   56,16   –   56,16

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   68 693,78   –   68 693,78   95,82   –   95,82
VAT   12 845,18   –   12 845,18   17,92   –   17,92
netto   55 848,60   –   55 848,60   77,90   –   77,90

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   216 260,27   –   216 260,27   105,94   –   105,94
VAT   40 438,91   –   40 438,91   19,81   –   19,81
netto   175 821,36   –   175 821,36   86,13   –   86,13

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   51 173,71   179 247,20   32,36  17,37   49,73
VAT   23 948,70   9 569,07   33 517,77   6,05   3,25   9,30
netto   104 124,79   41 604,64   145 729,43   26,31   14,12   40,43

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49  41 766,53   169 840,02   32,36  12,03   44,39
VAT   23 948,70   7 810,00   31 758,70   6,05   2,25   8,30
netto   104 124,79    33 956,53   138 081,32   26,31   9,78   36,09

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   70 413,80   198 487,29   32,36   29,22   61,58
VAT   23 948,70   13 166,81   37 115,51   6,05   5,46   11,51
netto   104 124,79   57 246,99   161 371,78   26,31   23,76   50,07

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   128 073,49   51 537,95   179 611,44   32,36   20,30   52,66
VAT   23 948,70   9 637,18   33 585,88   6,05   3,80   9,85
netto   104 124,79   41 900,77   146 025,56   26,31   16,50   42,81

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   24 645,66   24 645,66   87,50   87,50
VAT   4 608,54   –   4 608,54   16,36   –   16,36
netto   20 037,12   –   20 037,12   71,14   –   71,14

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   166 269,19   166 269,19   75,78   75,78
VAT   31 090,99   –   31 090,99   14,17   –   14,17
netto   135 178,20   –   135 178,20   61,61   –   61,61

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  174 465,43   48 220,96   222 686,39   27,70   20,31   48,01
VAT  32 623,62   9 016,93   41 640,55   5,18   3,80   8,98
netto  141 841,81   39 204,03   181 045,84   22,52   16,51   39,03

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   174 465,43   38 884,08   213 349,51   27,70   15,09   42,79
VAT   32 623,62   7 271,01   39 894,63   5,18   2,82   8,00
netto   141 841,81   31 613,07   173 454,88   22,52   12,27   34,79

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   174 465,43   33 511,14   207 976,57   27,70   12,35   40,05
VAT   32 623,62   6 266,31   38 889,93   5,18   2,31   7,49
netto   141 841,81   27 244,83   169 086,64   22,52   10,04   32,56

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   174 465,43   33 325,64   207 791,07   27,70   17,49   45,19
VAT   32 623,62   6 231,62   38 855,24   5,18   3,27   8,45
netto   141 841,81   27 094,02   168 935,83   22,52   14,22   36,74

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   174 465,43   44 961,27   219 426,70   27,70   15,38   43,08
VAT   32 623,62   8 407,39   41 031,01   5,18   2,88   8,06
netto   141 841,81   36 553,88   178 395,69   22,52   12,50   35,02

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   142 360,06   30 741,98   173 102,04   59,78   12,15   71,93
VAT   26 620,17   5 748,50   32 368,67   11,18   2,27   13,45
netto   115 739,89   24 993,48   140 733,37   48,60   9,88   58,48

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   142 360,06   33 510,56   175 870,62   59,78  12,04   71,82
VAT   26 620,17   6 266,20   32 886,37   11,18  2,25   13,43
netto   115 739,89   27 244,36   142 984,25   48,60  9,79   58,39

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   142 360,06   46 911,15   189 271,21   59,78   22,14   81,92
VAT   26 620,17   8 772,00   35 392,17   11,18   4,14   15,32
netto   115 739,89   38 139,15   153 879,04   48,60   18,00   66,60

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   287 186,21   –   287 186,21  77,58   –   77,58
VAT   53 701,49   –   53 701,49  14,51   –   14,51
netto   233 484,72   –   233 484,72  63,07   –   63,07

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 312 137,69   – 312 137,69 90,70   –   90,70
VAT 58 367,21   – 58 367,21 16,96   –   16,96
netto 253 770,48   – 253 770,48 73,74   –   73,74

 

 

 

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto  215 926,80   36 873,69  252 800,49  69,93   13,41  83,34
VAT  40 376,56  6 895,08  47 271,64  13,08   2,51  15,59
netto  175 550,24  29 978,61  205 528,85  56,85   10,90  67,75

 

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 192 427,49 38 277,54 230 705,03 69,84   15,74   85,58
VAT 35 982,38 7 157,59 43 139,97 13,06   2,94   16,00
netto 156 445,11 31 119,95 187 565,06 56,78   12,80   69,58

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XII Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 26 października 2018 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowanym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

 

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła GPEC STAROGARD obowiązuje od dnia 14 września 2018 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,78 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIV Taryfa dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 25 października 2018 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

Stawki opłat za przyłączenie

 

XII Taryfa dla ciepła PELPLIN obowiązuje od dnia 01 listopada 2018 roku

 

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 170,00 39,10 209,10
Dn32/110 177,00 40,71 217,71
Dn40/110 183,00 42,09 225,09
Dn50/125 196,00 45,08 241,08
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 184,00 42,32 226,32
Dn32/110 191,00 43,93 234,93
Dn40/110 195,00 44,85 239,85
Dn50/125 209,00 48,07 257,07

 

 

ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf