POTRZEBUJESZ POMOCY W ODNALEZIENIU SWOJEJ GRUPY TARYFOWEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Poznaj swoją grupę taryfową

Dowiedz się, jaka grupa taryfowa przypisana jest do Twojego adresu zamieszkania.

Poniższe wyliczenia wskazują grupy taryfowe tylko dla budynków przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podane ceny dotyczą szacunkowych sum opłat za 1 MW i 1 GJ.

Dla przykładu – 1 MW możemy ogrzać 1000 mieszkań o średniej powierzchni 60 m2 przez cały rok.

Wszystkie pola muszą być uzupełnione.

Szczegółowe

tabele taryfowe

cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 97 285,10 55 567,39 152 852,49 47,66 24,12 71,78
VAT 18 191,52 10 390,65 28 582,17 8,91 4,51 13,42
netto 79 093,58 45 176,74 124 270,32 38,75 19,61 58,36
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 97 285,10 79 045,47 176 330,57 47,66 26,54 74,20
VAT 18 191,52 14 780,86 32 972,38 8,91 4,96 13,87
netto 79 093,58 64 264,61 143 358,19 38,75 21,58 60,33
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 97 285,10 81 055,41 178 340,51 47,66 25,01 72,67
VAT 18 191,52 15 156,70 33 348,22 8,91 4,68 13,59
netto 79 093,58 65 898,71 144 992,29 38,75 20,33 59,08
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 97 285,10 84 291,95 181 577,05 47,66 26,53 74,19
VAT 18 191,52 15 761,91 33 953,43 8,91 4,96 13,87
netto 79 093,58 68 530,04 147 623,62 38,75 21,57 60,32
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 49 833,62 54 045,15 103 878,77 49,83 13,96 63,79
VAT 9 318,48 10 106,00 19 424,48 9,32 2,61 11,93
netto 40 515,14 43 939,15 84 454,29 40,51 11,35 51,86
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 217 476,35 217 476,35 77,79 77,79
VAT 40 666,31 40 666,31 14,55 14,55
netto 176 810,04 176 810,04 63,24 63,24
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 220 863,33 220 863,33 69,57 69,57
VAT 41 299,65 41 299,65 13,01 13,01
netto 179 563,68 179 563,68 56,56 56,56
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 242 163,47 22 593,38 264 756,85 32,48 7,97 40,45
VAT 45 282,60 4 224,78 49 507,38 6,07 1,49 7,56
netto 196 880,87 18 368,60 215 249,47 26,41 6,48 32,89
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 205 229,09 205 229,09 77,39 77,39
VAT 38 376,17 38 376,17 14,47 14,47
netto 166 852,92 166 852,92 62,92 62,92
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 374 939,87 374 939,87 84,33 84,33
VAT 70 110,71 70 110,71 15,77 15,77
netto 304 829,16 304 829,16 68,56 68,56
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 343 909,18 343 909,18 76,05 76,05
VAT 64 308,22 64 308,22 14,22 14,22
netto 279 600,96 279 600,96 61,83 61,83
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 475 778,90 74 175,27 549 954,17 52,28 23,25 75,53
VAT 88 966,79 13 870,17 102 836,96 9,78 4,35 14,13
netto 386 812,11 60 305,10 447 117,21 42,50 18,90 61,40
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 253 468,90 253 468,90 85,46 85,46
VAT 47 396,62 47 396,62 15,98 15,98
netto 206 072,28 206 072,28 69,48 69,48
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 199 802,13 199 802,13 67,87 67,87
VAT 37 361,37 37 361,37 12,69 12,69
netto 162 440,76 162 440,76 55,18 55,18
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 94 280,24 94 280,24 110,50 110,50
VAT 17 629,64 17 629,64 20,66 20,66
netto 76 650,60 76 650,60 89,84 89,84
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 219 051,39 219 051,39 122,57 122,57
VAT 40 960,83 40 960,83 22,92 22,92
netto 178 090,56 178 090,56 99,65 99,65
Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto 116 559,66   49 059,58   165 619,24   38,72  18,38   57,10
VAT   21 795,71   9 173,74   30 969,45   7,24   3,44   10,68
netto   94 763,95   39 885,84   134 649,79   31,48   14,94   46,42

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   116 559,66  40 950,60   157 510,26   38,72  12,14   50,86
VAT   21 795,71   7 657,43   29 453,14   7,24   2,27   9,51
netto   94 763,95    33 293,17   128 057,12   31,48   9,87   41,35

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat  zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   116 559,66   74 545,48   191 105,14   38,72   31,40   70,12
VAT   21 795,71   13 939,40   35 735,11   7,24   5,87   13,11
netto   94 763,95   60 606,08   155 370,03   31,48   25,53   57,01

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   116 559,66   47 933,47   164 493,13   38,72   19,37   58,09
VAT   21 795,71   8 963,17   30 758,88   7,24   3,62   10,86
netto   94 763,95   38 970,30   133 734,25   31,48   15,75   47,23

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat  zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   30 038,37   30 038,37   93,28   93,28
VAT   5 616,93   –   5 616,93   17,44   –   17,44
netto   24 421,44   –   24 421,44   75,84   –   75,84

 

Cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną Stawka opłat za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok Cena (stawka opłat) za ciepło Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ  zł/GJ
brutto   177 206,49   177 206,49   78,49   78,49
VAT   33 136,17   –   33 136,17   14,68   –   14,68
netto   144 070,32   –  144 070,32   63,81   –   63,81

 

xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych  za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 165,70 45 830,12 251 995,82 28,86 18,88 47,74
VAT 38 551,31 8 569,86 47 121,17 5,40 3,53 8,93
netto 167 614,39 37 260,26 204 874,65 23,46 15,35 38,81
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 165,70 39 787,89 245 953,59 28,86 16,01 44,87
VAT 38 551,31 7 440,01 45 991,32 5,40 2,99 8,39
netto 167 614,39 32 347,88 199 962,27 23,46 13,02 36,48
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 165,70 35 960,62 242 126,32 28,86 13,76 42,62
VAT 38 551,31 6 724,34 45 275,65 5,40 2,57 7,97
netto 167 614,39 29 236,28 196 850,67 23,46 11,19 34,65
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 165,70 35 328,34 241 494,04 28,86 19,62 48,48
VAT 38 551,31 6 606,11 45 157,42 5,40 3,67 9,07
netto 167 614,39 28 722,23 196 336,62 23,46 15,95 39,41
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 206 165,70 49 216,16 255 381,86 28,86 17,31 46,17
VAT 38 551,31 9 203,02 47 754,33 5,40 3,24 8,64
netto 167 614,39 40 013,14 207 627,53 23,46 14,07 37,53
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 126 222,91 30 924,72 157 147,63 63,62 12,60 76,22
VAT 23 602,66 5 782,67 29 385,33 11,90 2,36 14,26
netto 102 620,25 25 142,05 127 762,30 51,72 10,24 61,96
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat  zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 126 222,91 30 842,10 157 065,01 63,62 11,06 74,68
VAT 23 602,66 5 767,22 29 369,88 11,90 2,07 13,97
netto 102 620,25 25 074,88 127 695,13 51,72 8,99 60,71
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat  zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 126 222,91 35 781,84 162 004,75 63,62 17,50 81,12
VAT 23 602,66 6 690,91 30 293,57 11,90 3,27 15,17
netto 102 620,25 29 090,93 131 711,18 51,72 14,23 65,95
xv cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 263 779,65 263 779,65 74,83 74,83
VAT 49 324,65 49 324,65 13,99 13,99
netto 214 455,00 214 455,00 60,84 60,84
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 296 530,80 296 530,80 90,70 90,70
VAT 55 448,88 55 448,88 16,96 16,96
netto 241 081,92 241 081,92 73,74 73,74
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 154 531,59 43 976,24 198 507,83 77,32 13,39 90,71
VAT 28 896,15 8 223,20 37 119,35 14,46 2,50 16,96
netto 125 635,44 35 753,04 161 388,48 62,86 10,89 73,75
XIII cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną stawka opłat stałych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za MW/rok cena (stawka opłat) za ciepło stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe Suma opłat stałych i zmiennych za GJ
zł/MW/rok zł/MW/rok zł/MW/rok zł/GJ zł/GJ zł/GJ
brutto 145 635,59 32 060,05 177 695,64 75,93 17,85 93,78
VAT 27 232,67 5 994,97 33 227,64 14,20 3,34 17,54
netto 118 402,92 26 065,08 144 468,00 61,73 14,51 76,24

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XV Taryfa dla ciepła GPEC obowiązuje od dnia 20 października 2020 roku.

Dla Klientów miejskiej sieci ciepłowniczej, ciepło z sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła (Wytwórca). Ceny zakupu ciepła (za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik ciepła) dla tych grup taryfowych uzależnione są od taryfy Wytwórcy. Taryfa za ciepło Wytwórcy obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 180 41,40 221,40
Dn32/110 187 43,01 230,01
Dn40/110 194 44,62 238,62
Dn50/125 207 47,61 254,61
Dn65/140 223 51,29 274,29
Dn80/160 251 57,73 308,73
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 194 44,62 238,62
Dn32/110 201 46,23 247,23
Dn40/110 208 47,84 255,84
Dn50/125 221 50,83 271,83
Dn65/140 237 54,51 291,51
Dn80/160 265 60,95 325,95

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIII Taryfa dla ciepła ORCHIS ENERGIA SOPOT obowiązuje od dnia 4 listopada 2019 roku.

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciepłownicze w terenie niezabudowanym  za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,7
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciepłownicze w terenie zabudowanym  za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XIV Taryfa dla ciepła GPEC STAROGARD obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,70
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą dla ciepła.

XV Taryfa dla ciepła GPEC TCZEW obowiązuje od dnia 01 listopada 2019 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciepłownicze w terenie niezabudowanym  za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,70
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciepłownicze w terenie zabudowanym  za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91

Stawki opłat za przyłączenie

 

XIII Taryfa dla ciepła GPEC PELPLIN obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku

 

Stawki opłat za przyłączenie Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb Razem [zł]/mb
netto VAT brutto
Przyłącze ciep. w terenie niezabudowaym za 1mb
Dn25/90 175,00 40,25 215,25
Dn32/110 183,00 42,09 225,09
Dn40/110 190,00 43,70 233,70
Dn50/125 203,00 46,69 249,69
Przyłącze ciep. w terenie zabudowaym za 1mb
Dn25/90 188,00 43,24 231,24
Dn32/110 197,00 45,31 242,31
Dn40/110 203,00 46,69 249,69
Dn50/125 217,00 49,91 266,91
ikona

Pobierz cennik usług dodatkowych Usługi dodatkowe.pdf