Grupa GPEC i Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) wspólnie zadbają o jakość powietrza w Trójmieście. Gdańska firma przekazała organizacji specjalistyczny samochód, który będzie wspomagać niezawodny monitoring czystości atmosfery na Pomorzu.

 

 

Sieć pomiarowa ARMAAG bada powietrze w Trójmieście od 1993 r. Na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu znajduje się 9 stacji pomiarowych, które przez 24 godziny na dobę dostarczają mieszkańcom informacji o jakości powietrza. Wiadomości te dostępne są na stronie internetowej www.armaag.gda.pl oraz www.airpomerania.pl. Stacje muszą być nieustannie serwisowane, a zbieranie danych wymaga stałej pracy w terenie. Dlatego Grupa GPEC przekazała pracownikom Agencji samochód Dacia Dokker Van, który pozwoli im na sprawne przemieszczanie się i doglądanie poszczególnych lokalizacji, a tym samym monitorowanie danych.

Działalność Fundacji ARMAAG nie byłaby możliwa bez wsparcia zaangażowanych partnerów. Grupa GPEC, obejmuje swoją działalnością duży obszar Pomorza. Zdaję sobie więc sprawę, jak ważna jest mobilność, kiedy w grę wchodzi obsługa precyzyjnych urządzeń. Samochód pozwoli naszym operatorom szybciej dotrzeć do stacji pomiarowych i przekazać mieszkańcom sprawdzone dane o stanie jakości powietrza w ich okolicy – komentuje Krystyna Szymańska, dyrektor ARMAAG.

Stałe badanie jakości powietrza pozwala analizować informacje o stężeniach szkodliwych substancji, w tym dwutlenku siarki, amoniaku czy tlenku węgla. Dzięki temu wiadomo jest, kiedy unikać długich spacerów i nie wietrzyć mieszkań, by nie narazić zdrowia. Zebrane dane pozwalają także sporządzić prognozy miejscowego zanieczyszczenia na kolejne lata.

Rozmieszczenie stacji pomiarowych w Trójmieście:

Położenie Trójmiasta chroni je przed permanentnym smogiem, będącym zmorą wielu polskich aglomeracji. W stolicy województwa pomorskiego wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery są jednymi z najniższych spośród polskich miast. Gdańsk był też jedną z pierwszych miejscowości, która zdecydowała się na wdrożenie pomiarów jakości powietrza. Jednak w zimie dopuszczalne stężenia pyłów reguły bywają przekraczane. Najczęściej jest to związane z emisją z indywidualnych pieców, które odpowiadają za ponad 90 proc. szkodliwych substancji w powietrzu

Od lat podejmujemy ważne inicjatywy edukacyjne nt. zagrożeń, z jakimi wiąże się smog i używanie przestarzałych i nieekologicznych metod ogrzewania. Przekazanie Fundacji ARMAAG specjalistycznego samochodu to kolejny krok ku sprawniejszej kontroli i dalszej poprawie jakości powietrza na Pomorzu na której powinno zleżeć nam wszystkim – podkreśla Marcin Lewandowski, członek zarządu GPEC.