Po raz trzeci rusza programem stypendialny „Kierunek Grupa GPEC”. Program dedykowany jest studentom Politechniki Gdańskiej. Najzdolniejsi, na czas studiów mogą uzyskać grant finansowy, a po ukończeniu edukacji pracę u lidera branży ciepłowniczej na Pomorzu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

 

 

Kto może wziąć udział w programie?

Grupą docelową są studenci, którzy zakończą naukę na studiach magisterskich w 2019 roku na kierunkach związanych z branżą ciepłowniczą na wydziałach:

 

 

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

W pierwszej kolejności zainteresowani studenci powinni przesłać do 30 kwietnia wniosek zgłoszeniowy wraz z CV oraz pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi na adres  stypendium@gpec.pl. Wzór wniosku do pobrania w zakładce – Kariera.

Analizę zgłoszeń przeprowadzi Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Grupy GPEC oraz kadry naukowej Politechniki Gdańskiej. Przy ocenie brane pod uwagę będzie zainteresowanie oraz wiedza studentów na temat branży ciepłowniczej. Jednym z istotnych kryteriów będzie również średnia ocen. Punkty można będzie zdobyć też za aktywność naukową i uczestnictwo w organizacjach studenckich.

Komisja zakwalifikuje studentów do kolejnego etapu. W jego ramach przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne oraz assessment center, które wyłonią zwycięzców programu.

 

Co dla najlepszych studentów?

Wybrani uczestnicy programu będą otrzymywać w trakcie ostatniego roku studiów magisterskich miesięczny grant w wysokości ponad 2 tys. złotych. W okresie wakacyjnym zyskają możliwość odbycia praktyk oraz płatnego stażu w Grupie GPEC. Wartością dodaną programu „Kierunek Grupa GPEC” jest gwarancja zatrudnienia w jednej ze spółek Grupy GPEC na okres minimum 12 miesięcy.

– W tym roku po raz kolejny ruszamy z projektem stypendialnym dla najzdolniejszych studentów gdańskiej Politechniki. To już III edycja. Wysoka średnia oceń to jednak za mało, aby wziąć udział
w programie. Zainteresowani studenci muszą wykazać się wysoką wiedzą merytoryczną oraz dodatkowymi osiągnięciami, np. udziałem w projektach lub organizacjach studenckich. Zależy nam na najlepszych i zaangażowanych studentach –
podkreśla Marek Mikucki, kierownik działu personalnego, z Grupy GPEC.