zakres usług

  • Kontrola stanu technicznego i parametrów pracy węzła cieplnego.
  • Zalecenia dotyczące poprawy pracy urządzeń.
  • Zalecenia dotyczące ustawień parametrów pracy węzła.
  • Bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych, elektroenergetycznych, urządzeń automatyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej węzła.
  • Naprawa drobnych usterek, działania prewencyjne.
  • Bezpłatna wymiana urządzenia węzła cieplnego w przypadku jego awarii (dotyczy urządzeń, dla których w raporcie wskazany został „stan dobry”) przez okres 12 miesięcy od wykonania audytu.

POZNAJ ZALETYUSŁUGI

Bezpieczeństwo

Nasi specjaliści sprawdzą węzeł cieplny pod kątem potencjalnych zagrożeń. Efektem naszych działań będzie sporządzony raport, w którym wskażemy niezbędne prace naprawcze oraz pola do poprawy w zakresie modernizacji węzła.

Komfort

Profesjonalnie przeprowadzona usługa pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów, które wpływają na równomierne rozprowadzanie ciepła po mieszkaniu i jego szybsze nagrzewanie.

Kontrola kosztów

Diagnostyka węzła cieplnego to szansa na uniknięcie dodatkowych kosztów w postaci błędnie naliczonych opłat czy kosztownych napraw. Regularnie przeprowadzane kontrolne pozwalają również na zwiększenie efektywności pracy węzła, w efekcie ograniczając zbędne koszty związane z utratą ciepła.

Niezawodność

Wykonana przez naszych wykwalifikowanych pracowników diagnostyka będzie gwarancją na poprawność działania węzła oraz nieprzerwanych dostaw ciepła zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Jestem zainteresowany usługą

* - pole obowiązkowe

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (GPEC), ul. Biała 1B . Spółka działa w ramach struktur Grupy GPEC (GPEC, GPEC SYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC SERWIS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC TCZEW SP. Z O.O. z siedzibą w Tczewie, GPEC STAROGARD SP. Z O.O. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Orchis Energia Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, GPEC ENERGIA SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC EKSPERT SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC PRO SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC PELPLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Pelplinie), w związku z tym Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane w obrębie współadministratora w ramach Grupy GPEC na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy GPEC, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub telefonicznie: 58 52 43 600. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przygotowania oferty przez Grupę GPEC. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie obowiązywania umowy oraz, w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego po zakończeniu obowiązywania umowy, do czasu wycofania zgody. Przedmiotową zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z BOK bok@gpec.pl. W przypadku wyrażenia zgody na działania promocyjne odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi marketingowe dla Grupy GPEC. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dziękujemy za wypełnienie zgłoszenia!

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe!