• Zrównoważony rozwój dla nas to nie moda, a obowiązek wynikający z działalności firmy w określonym otoczeniu.
 • Podejmujemy długofalowe działania, które mają pozytywne efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.
 • Chcemy być wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem.
 • Wierzymy, że budujemy firmę odpowiedzialną, której standard pracy staje się dobrą praktyką na rynku.

GŁÓWNE OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ:


 • #wspólne wartości
 • #bezpośrednia komunikacja
 • #różnorodność
 • #pasje
 • #bezpieczeństwo
 • #dialog
 • #zdrowie

 • #blisko mieszkańców
 • #dla lokalnych społeczności
 • #w trosce o środowisko
 • #partnerzy biznesowi
 • #wolontariat pracowniczy
 • #szacunek i zaufanie

 • #tworzenie wartości dodanej
 • #wysokie standardy
 • #jakość
 • #lubimyklienta
 • #etyka
 • #smart
 • #rozwój