Bliska współpraca biznesu i nauki to klucz do sukcesu!

 

Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu po raz kolejny zachęca studentów do poświęcenia swojej pracy dyplomowej tematyce branży ciepłowniczej i energetycznej. Młodzi ludzie podczas pisania prac magisterskich będą korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grupy GPEC.

To szansa na bliższe poznanie środowiska biznesowego, charakterystyki branży oraz dobry start na rynku pracy.

 

Bliska współpraca biznesu i nauki jest niezmiernie istotna. To szczególnie ważne w innowacyjnych branżach, do których zalicza się również ciepłownictwo i energetyka. Przyczynia się do transferu wiedzy i jest naturalnym motorem rozwoju gospodarki. Podczas pisania pracy magisterskiej we współpracy
z Grupą GPEC, studenci naszej uczelni będą mogli wnieść realny wkład w rozwój branży –
zaznacza Jacek Kropiwnicki, koordynator Politechniki Gdańskiej ds. współpracy z Grupą GPEC.

 

Grupa GPEC zaproponowała szereg tematów prac magisterskich, by w ten sposób zainspirować i zachęcić studentów do wyboru tematyki ze wskazanych zakresów. Studenci mogą analizować obecne regulacje prawne, możliwości i ograniczenia OZE w ciepłownictwie, jak również badać infrastrukturę ciepłowniczą. Podczas pisania prac, w ramach regularnych konsultacji, studenci otrzymają wsparcie merytoryczne pracowników firmy.

 

Dostęp do aktualnych materiałów i praktyczne spojrzenie na przedmiot swojej pracy pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie ciekawej naukowej publikacji. Studenci, którzy jako tematykę swojej pracy dyplomowej wybiorą zagadnienia szczególnie ważne dla działalności Grupy GPEC, mają również szasnę na odbycie stażu w czasie jej przygotowywania.

 

 

Więcej informacji o możliwości współpracy z Grupą GPEC można uzyskać u opiekunów zajęć dydaktycznych na poszczególnych wydziałach Politechniki Gdańskiej lub w dziale HR Grupy GPEC pod adresem pg@gpec.pl.

 

Lista tytułów i zakresów

Tematy prac – klik