GPEC STAROGARD przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejne budynki. Dzięki temu znacząco poprawi się jakość powietrza w Starogardzie Gdańskim. Program jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

GPEC STAROGARD realizuje projekt „ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Starogardzie Gdańskim poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Inwestycja dotyczy przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych przy ulicach: Rynek 2, Hallera 2, ul. Północnej 1, Kościuszki 33, Kilińskiego 6  i ma na celu poprawę jakości powietrza. Całkowita wartość projektu wynosi 437.950,00 zł z czego dofinansowanie w formie dotacji to 197 000,00 zł, w formie pożyczki 197.000,00 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji spalin, zwłaszcza uznawanego za jedno z bardziej istotnych zagrożeń zdrowia pyłu PM10. Planowane efekty ekologiczne są olbrzymie: rocznie do atmosfery trafiać będzie 3,2 tony mniej pyłów zawieszonych, 175,9 ton mniej dwutlenku węgla, 3,9 ton mniej dwutlenku siarki oraz 567 kilogramów mniej tlenków azotu i 1 kilogram mniej bezo(a)pirenu.

 

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/