66% BADANYCH PRZY PORÓWNYWALNYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA WYBRAŁOBY FIRMĘ POŁOŻONĄ W TAKIM MIEJSCU, GDZIE NIE MA SMOGU. TO WYNIK BADANIA PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GRUPĘ GPEC. ZŁA JAKOŚĆ POWIETRZA DAJE SIĘ WE ZNAKI ZWŁASZCZA SPECJALISTOM Z POŁUDNIA POLSKI. W OSTATNIM CZASIE TRÓJMIEJSKIE FIRMY OBSERWUJĄ WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE KANDYDATÓW PRACĄ NA POMORZU M.IN. Z POWODU BRAKU SMOGU.

Na tle rosnących problemów ze smogiem, Trójmiasto wyróżnia się dobrą jakością powietrza.

Wskaźniki zanieczyszczenia szkodliwymi pyłami są tutaj jednymi z najniższych ze wszystkich polskich miast. W 2016 roku w Gdańsku Wrzeszczu odnotowano tylko 6 dni z przekroczeniami poziomu pyłów PM10 i żadnego dnia z przekroczeniem poziomu ozonu.

Grupa GPEC zbadała, czy kandydaci do pracy biorą pod uwagę jakość powietrza przy poszukiwaniu zatrudnienia. 

66% badanych, mając porównywalne warunki pracy wybrałoby firmę położoną w takim miejscu, gdzie nie ma smogu. Im większe dochody, tym więcej badanych podjęłoby taką decyzję. Wśród ankietowanych z najniższymi dochodami odsetek takich odpowiedzi wynosi tylko 58%, podczas gdy dla osób z najwyższymi dochodami sięga 76%. To pokazuje, że wyższej klasy specjaliści i menedżerowie, którzy mają większą elastyczność w wyborze miejsca pracy, mogą postrzegać czyste powietrze jako dodatkowy atut.

– Od lat rekrutujemy pracowników z różnych części Polski. W tym roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z argumentem, że chęć relokacji podyktowana była między innymi smogiem. Dotyczyło to tylko kandydatów z południa kraju – mówi Marek Mikucki, kierownik działu personalnego z Grupy GPEC. – Co prawda trend jest na razie nieznaczny, ale widać, że pracownicy coraz większą wagę przywiązują do aspektów ekologicznych. I to zarówno w ramach samej firmy, jak i w jej otoczeniu – dodaje.

W Grupie GPEC działania ekologiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem pracowników. 

W firmie z powodzeniem działa program dojazdów do pracy rowerami – każdy przejechany kilometr pozwala zdobyć punkty w ramach projektu „Grupa GPEC Gra”. Punktowane są także wspólne przejazdy do pracy. Zgromadzone punkty można wymieniać na nagrody. To jedne z najchętniej podejmowanych przez pracowników wyzwań w grze.

Pracownicy chętnie angażują się także w zbiórki makulatury, czy akcje związane z oszczędzaniem.  – Pomysły na takie działania często powstają oddolnie, z chęci zrobienia czegoś dobrego dla otoczenia. Na przykład segregacja odpadów to dziś w wielu domach standard, dlatego dla pracowników naturalne jest, że także w ich miejscach pracy powinny być punkty segregacji. Wspólnie z pracownikami przeprowadziliśmy akcję „Jestem odpowiedzialny, pracuję w eko firmie” – na włącznikach światła i sprzętach elektronicznych pojawiły się odpowiednie naklejki. Odzew był bardzo duży – mówi Marek Mikucki. – Dla nas, firmy społecznie odpowiedzialnej, takie działania mają bardzo duże znaczenie. Troska o środowisko i lokalne społeczności jest naszym priorytetem. Staramy się angażować na wiele sposobów – w formie wolontariatu pracowników, akcji edukacyjnych, czy sponsorując różne wydarzenia – podsumowuje.