Planned pause

Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 87

ul. Załogowa 1

ul. Załogowa 6

ul. Marynarki Polskiej 87

ul. Załogowa 1

ul. Załogowa 6

ul. Załogowa 17

view

PLANNED PAUSE:

2019-08-26 07:00

Planned resumption

2019-08-27 Afternoon

Planned pause

Gdańsk

ul. Hokejowa 6

ul. Wielkopolska BUD.3

ul. Wielkopolska 26 A

ul. Hokejowa 6

ul. Wielkopolska BUD.3

ul. Wielkopolska 26 A

ul. Wielkopolska 26

ul. Wielkopolska 28 A

view

PLANNED PAUSE:

2019-08-29 07:00

Planned resumption

2019-08-29 Afternoon

Planned pause

Elektro-Gdańsk

ul. Adama Asnyka 1

ul. Adama Mickiewicza 36

ul. Arenda Dickmana 6

ul. Adama Asnyka 1

ul. Adama Mickiewicza 36

ul. Arenda Dickmana 6

ul. Arenda Dickmana 10

ul. Arenda Dickmana 11 B

ul. Arenda Dickmana 18

ul. Arenda Dickmana 19

ul. Arenda Dickmana 20

ul. Arenda Dickmana 21

ul. Armii Krajowej 50-54

ul. Armii Krajowej 58

ul. Armii Krajowej 70

ul. Armii Krajowej 76

ul. Armii Krajowej 105

ul. Artura Grottgera 3 A

ul. Artura Grottgera 4

ul. Artura Grottgera 5

ul. Artura Grottgera 6

ul. Artura Grottgera 8 A

ul. Artura Grottgera 8 B

ul. Artura Grottgera 8

ul. Artura Grottgera 9

ul. Artura Grottgera 22

ul. Artura Grottgera 23

ul. Artura Grottgera 25 A

ul. Artura Grottgera 26

ul. Artura Grottgera 27

ul. Artura Grottgera 29

ul. Artura Grottgera 30

ul. Artura Grottgera 33

ul. Artura Grottgera 34

ul. Artura Grottgera 35

ul. Bitwy Oliwskiej 2

ul. Bitwy Oliwskiej 3

ul. Bitwy Oliwskiej 5

ul. Bitwy Oliwskiej 7

ul. Bitwy Oliwskiej 8

ul. Bitwy Oliwskiej 10

ul. Bitwy Oliwskiej 11

ul. Bitwy Oliwskiej 12

ul. Bitwy Oliwskiej 13

ul. Bitwy Oliwskiej 13 A

ul. Bitwy Oliwskiej 14

ul. Bitwy Oliwskiej 15

ul. Bitwy Oliwskiej 16

ul. Bitwy Oliwskiej 18

ul. Bitwy Oliwskiej 19

ul. Bitwy Oliwskiej 20

ul. Bitwy Oliwskiej 24

ul. Bitwy Oliwskiej 25

ul. Bitwy Oliwskiej 28

ul. Bitwy Oliwskiej 29

ul. Bitwy Oliwskiej 30

ul. Bitwy Oliwskiej 31

ul. Bitwy Oliwskiej 35

ul. Bitwy Oliwskiej 36 A

ul. Bobrowa 2

ul. Bobrowa 5

ul. Bobrowa 7

ul. Bobrowa 14

ul. Bobrowa 15

ul. Henryka Sienkiewicza 8

ul. Henryka Sienkiewicza 23

ul. Henryka Sienkiewicza 25

ul. Jacka Malczewskiego 29

ul. Jacka Malczewskiego 31

ul. Jana Husa 5

ul. Jana Husa 6

ul. Jana Husa 7

ul. Jana Husa 8

ul. Jana Husa 9

ul. Jana Husa 10

ul. Jana Husa 11

ul. Jana Husa 12

ul. Jana Kasprowicza 6

ul. Jana Kasprowicza 7

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 1

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 1 B

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 2 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 2

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 3 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 8 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 8

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 10 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 13

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 16

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 19 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 19

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 20 A

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 20 B

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 22

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 24

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 25

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 26

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 27

ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 28

ul. Jelenia 11

ul. Jelenia 17

ul. Jelenia 19

ul. Jelenia 19 A

ul. Jelenia 21

ul. Józefa Czyżewskiego 12,14,16

ul. Józefa Czyżewskiego 12 B

ul. Józefa Czyżewskiego 15 C

ul. Józefa Czyżewskiego 25

ul. Józefa Czyżewskiego 29

ul. Józefa Czyżewskiego 30 A

ul. Józefa Czyżewskiego 30

ul. Józefa Czyżewskiego 31

ul. Józefa Czyżewskiego 38

ul. Józefa Czyżewskiego 40

ul. Józefa Czyżewskiego 42

ul. Kaprów 3

ul. Kaprów 10

ul. Kaprów 16

ul. Kaprów 17

ul. Kaprów 18

ul. Kaprów 19

ul. Karpacka 1

ul. Karpacka 2 B

ul. Karpacka 2 A

ul. Karpacka 4 B

ul. Karpacka 4 A

ul. Karpacka 5

ul. Karpacka 6 B

ul. Karpacka 6 A

ul. Karpacka 7

ul. Karpacka 8 A

ul. Karpacka 8 B

ul. Karpacka 9

ul. Karpacka 11

ul. Karpacka 13

ul. Kasztanowa 4

ul. Kaszubska 10

ul. Kaszubska 12

ul. Kaszubska 26

ul. Kazimierza Górskiego 1

ul. Kazimierza Tetmajera 1

ul. Kazimierza Tetmajera 2

ul. Kazimierza Tetmajera 4

ul. Kazimierza Tetmajera 5

ul. Kazimierza Tetmajera 5 B

ul. Kazimierza Tetmajera 5 A

ul. Kazimierza Tetmajera 5/1

ul. Kazimierza Tetmajera 8

ul. Kazimierza Tetmajera 8A

ul. Kazimierza Tetmajera 8 A

ul. Kazimierza Tetmajera 11

ul. Kazimierza Tetmajera 12

ul. Kazimierza Tetmajera 14 B

ul. Kazimierza Tetmajera 15 B

ul. Kazimierza Tetmajera 18

ul. Kazimierza Tetmajera 19

ul. Kujawska 24 A-C

ul. Kujawska 29

ul. Kujawska 32

ul. Kujawska 34

ul. Kujawska 35 A-C

ul. Kujawska 41 A-C

ul. Małopolska 32

ul. Mazowiecka 14

ul. Mazowiecka 15 A-C

ul. Mazowiecka 17 A-C

ul. Mazowiecka 19 A-D

ul. Mazowiecka 20 A-D

ul. Mazowiecka 26

ul. Mazowiecka 28 A-C

ul. Mazowiecka 30 A-C

ul. Mazowiecka 32 A-D

ul. Mazowiecka 34 A-D

ul. Nadwodna 4A,B

ul. Obodrzyców 3

ul. Obodrzyców 24

ul. Obodrzyców 26-32

ul. Obodrzyców 34 A

ul. Obodrzyców 34

ul. Obodrzyców 36 A

ul. Obodrzyców 45 A

ul. Obrońców Westerplatte 25

ul. Opacka H

ul. Opacka G

ul. Opacka 7

ul. Opacka 14

ul. Opacka 16

ul. Opacka 20

ul. Opacka 33

ul. Opacka 35,37

ul. Opata Jacka Rybińskiego 18

ul. Oskara Kolberga 2 A-B

ul. Oskara Kolberga 2 C-D

ul. Oskara Kolberga 4 A-B

ul. Oskara Kolberga 4 C-D

ul. Oskara Kolberga 6 A-B

ul. Oskara Kolberga 6 C-D

ul. Oskara Kolberga 7

ul. Oskara Kolberga 8

ul. Oskara Kolberga 12 A-B

ul. Oskara Kolberga 12 C-D

ul. Oskara Kolberga 14 A-B

ul. Oskara Kolberga 14 C-D

ul. Oskara Kolberga 15

ul. Oskara Kolberga 16 C-D

ul. Oskara Kolberga 16 A-B

ul. Oskara Kolberga 17

ul. Oskara Kolberga 18 A-B

ul. Oskara Kolberga 18 C-D

ul. Oskara Kolberga 19

ul. Oskara Kolberga 23

ul. Oskara Kolberga 25

ul. Oskara Kolberga 29

ul. Oskara Kolberga 31

ul. Pawła Gdańca 4 B

ul. Pawła Gdańca 4 A

ul. Pawła Gdańca 6 B

ul. Pawła Gdańca 6 A

ul. Pawła Gdańca 10 A

ul. Pawła Gdańca 10 B

ul. Piastowska 1

ul. Piastowska 7

ul. Piastowska 11

ul. Polanki 7

ul. Polanki 19

ul. Polanki 20

ul. Polanki 23

ul. Polanki 24

ul. Polanki 25

ul. Polanki 27

ul. Polanki 29

ul. Polanki 30

ul. Polanki 32

ul. Polanki 33 B

ul. Polanki 33

ul. Polanki 34

ul. Polanki 123

ul. Polanki 123 A

ul. Polanki 124

ul. Polanki 130

ul. Polanki 131

ul. Pomorska 1,2

ul. Sarnia 3

ul. Sarnia 5

ul. Sarnia 6

ul. Sarnia 7

ul. Sarnia 8

ul. Sarnia 9

ul. Sarnia 10

ul. Sarnia 12

ul. Sobolowa 1

ul. Sobolowa 2

ul. Sobolowa 3

ul. Sobolowa 4

ul. Sobolowa 9

ul. Sobolowa 10

ul. Sobolowa 11

ul. Stanisława Noakowskiego 5

ul. Stanisława Witkiewicza 1

ul. Stanisława Witkiewicza 1 A

ul. Stanisława Witkiewicza 3

ul. Stanisława Witkiewicza 4

ul. Stanisława Witkiewicza 7

ul. Stanisława Wąsowicza 5

ul. Stanisława Wąsowicza 6

ul. Stanisława Wąsowicza 7

ul. Stanisława Wąsowicza 8

ul. Stanisława Wąsowicza 9

ul. Stanisława Wąsowicza 10

ul. Stanisława Wąsowicza 12

ul. Stanisława Wąsowicza 13

ul. Stanisława Wąsowicza 13 A

ul. Stanisława Wąsowicza 16

ul. Stanisława Wąsowicza 17

ul. Stanisława Wąsowicza 18

ul. Stanisława Wąsowicza 30

ul. Stefana Miraua 12

ul. Stefana Żeromskiego 1

ul. Stefana Żeromskiego 4

ul. Stefana Żeromskiego 5

ul. Stefana Żeromskiego 6

ul. Stefana Żeromskiego 7

ul. Stefana Żeromskiego 8

ul. Stefana Żeromskiego 9

ul. Stefana Żeromskiego 15

ul. Stefana Żeromskiego 16

ul. Tatrzańska 11 B

ul. Tatrzańska 11 A

ul. Władysława Cieszyńskiego 4

ul. Władysława Cieszyńskiego 10

ul. Władysława Cieszyńskiego 12

ul. Władysława Cieszyńskiego 14

ul. Władysława Cieszyńskiego 18

ul. Władysława Cieszyńskiego 22

ul. Władysława Orkana 1

ul. Władysława Orkana 5 A

ul. Władysława Orkana 10

ul. Władysława Orkana 12

ul. Wejherowska 1

ul. Wejherowska 3

ul. Wejherowska 5

ul. Wita Stwosza 4

ul. Wita Stwosza 7

ul. Wita Stwosza 10

ul. Wita Stwosza 12

ul. Wita Stwosza 18

ul. Wita Stwosza 18 A

ul. Wita Stwosza 18 B

ul. Wita Stwosza 20

ul. Wita Stwosza 21

ul. Wita Stwosza 22

ul. Wita Stwosza 23

ul. Wita Stwosza 26

ul. Wita Stwosza 26 C

ul. Wita Stwosza 26 A

ul. Wita Stwosza 29

ul. Wita Stwosza 30 B

ul. Wita Stwosza 30

ul. Wita Stwosza 31 A

ul. Wita Stwosza 31 B

ul. Wita Stwosza 31

ul. Zacisze 1

ul. Zacisze 2

ul. Zacisze 10

ul. Zacisze 11

ul. Zacisze 12

ul. Zacisze 14

ul. Zacisze 15

ul. Zacisze 16

al. Grunwaldzka 472

al. Grunwaldzka 472(P/T)

al. Grunwaldzka 472 D

al. Grunwaldzka 476

al. Grunwaldzka 480

al. Grunwaldzka 481

al. Grunwaldzka 482

al. Grunwaldzka 484

al. Grunwaldzka 486

al. Grunwaldzka 488

al. Grunwaldzka 490

al. Grunwaldzka 492

al. Grunwaldzka 493

al. Grunwaldzka 494

al. Grunwaldzka 496

al. Grunwaldzka 505

al. Grunwaldzka 507

al. Grunwaldzka 553

al. Grunwaldzka 580

al. Grunwaldzka 593

al. Grunwaldzka 595

al. Grunwaldzka 599

al. Grunwaldzka 601 A

al. Grunwaldzka 607 AB

al. Grunwaldzka 607 CD

al. Grunwaldzka 609 CD

al. Grunwaldzka 609 AB

al. Grunwaldzka 615

al. Niepodległości 690

al. Niepodległości 692

al. Niepodległości 694

al. Niepodległości 698

al. Niepodległości 708

al. Niepodległości 710 A

al. Niepodległości 710

ul. Żubrowa 6

ul. Żubrowa 10

ul. Świemirowska 2/4

view

PLANNED PAUSE:

2019-09-03 22:00

Planned resumption

2019-09-04 night hours

Planned pause

Elektro-Gdańsk

ul. Berka Joselewicza 14

ul. Bitwy Pod Płowcami 2 AB

ul. Bitwy Pod Płowcami 6 AB

ul. Berka Joselewicza 14

ul. Bitwy Pod Płowcami 2 AB

ul. Bitwy Pod Płowcami 6 AB

ul. Bitwy Pod Płowcami 32

ul. Bitwy Pod Płowcami 54

ul. Bitwy Pod Płowcami 59

ul. Bitwy Pod Płowcami 60

ul. Bitwy Pod Płowcami 62

ul. Bitwy Pod Płowcami 63

ul. Bitwy Pod Płowcami 73-79

ul. Błękitna 1

ul. Błękitna 5

ul. Błękitna 9

ul. Błękitna 15

ul. Bohaterów Monte Cassino 49

ul. Bohaterów Monte Cassino 63

ul. Bolesława Chrobrego 1

ul. Bolesława Chrobrego 6

ul. Bolesława Chrobrego 18

ul. Bolesława Chrobrego 22

ul. Bolesława Krzywoustego 19

ul. Bolesława Krzywoustego 19 B

ul. Bolesława Krzywoustego 19 C

ul. Bolesława Krzywoustego 19 G

ul. Bolesława Krzywoustego 19 F

ul. Bolesława Krzywoustego 19 D

ul. Bolesława Krzywoustego 19 E

ul. Bolesława Krzywoustego 19 A

ul. Bolesława Krzywoustego 20

ul. Bolesława Krzywoustego 21

ul. Bolesława Krzywoustego 22

ul. Bursztynowa BUD.ABC

ul. Bursztynowa FITNESS

ul. Bursztynowa OCHRONA

ul. Bursztynowa 6

ul. Bursztynowa 7

ul. Bursztynowa 8

ul. Bursztynowa 9

ul. Bursztynowa 12

ul. Bursztynowa 14

ul. Bursztynowa 15

ul. Bursztynowa 17

ul. Bursztynowa 19

ul. Bursztynowa 21

ul. Bursztynowa 23

ul. Bursztynowa 25

ul. Bydgoska 2

ul. Bydgoska 4

ul. Bydgoska 6

ul. Bzowa 1

ul. Bzowa 3

ul. Bzowa 5

ul. Bzowa 7

ul. Chłopska 3

ul. Chłopska 7

ul. Chłopska 10 B

ul. Chłopska 10 K

ul. Chłopska 10 F

ul. Chłopska 12 K

ul. Chłopska 12 B

ul. Chłopska 12 F

ul. Chłopska 14 F

ul. Chłopska 14 K

ul. Chłopska 14 B

ul. Chłopska 16

ul. Chłopska 20 B

ul. Chłopska 20 K

ul. Chłopska 20 F

ul. Chłopska 22 F

ul. Chłopska 22 B

ul. Chłopska 22 K

ul. Chłopska 24 B

ul. Chłopska 24 F

ul. Chłopska 24 K

ul. Chłopska 25

ul. Chłopska 27

ul. Chłopska 29

ul. Chłopska 31

ul. Chłopska 33

ul. Chłopska 34 D

ul. Chłopska 34 C

ul. Chłopska 34 A

ul. Chłopska 34 B

ul. Chłopska 35

ul. Chłopska 36 C

ul. Chłopska 37

ul. Chłopska 38 C

ul. Chłopska 39

ul. Chłopska 40 C

ul. Chłopska 41

ul. Chłopska 42 C

ul. Chłopska 43

ul. Chłopska 44 C

ul. Chłopska 48

ul. Chłopska 53

ul. Chłopska 56

ul. Chłopska 58

ul. Chłopska 60

ul. Chłopska 62

ul. Chłopska 64

ul. Chłopska 64 F,G

ul. Chłopska 65

ul. Chłopska 70

ul. Chłopska 72

ul. Czarny Dwór 4

ul. Czarny Dwór 10 B

ul. Czerwony Dwór 18

ul. Czerwony Dwór 20

ul. Czerwony Dwór 23

ul. Czerwony Dwór 24

ul. Czerwony Dwór 25

ul. Czerwony Dwór 26 B

ul. Dr. Aleksandra Majkowskiego 11

ul. Dworcowa 4

ul. Dworcowa 5

ul. Fryderyka Chopina 6

ul. Fryderyka Chopina 27

ul. Gdyńska 1

ul. Gdyńska 4

ul. Gdyńska 5 G

ul. Gdyńska 5 E

ul. Gdyńska 5 H

ul. Gdyńska 5 D

ul. Gdyńska 5 F

ul. Gdyńska 5 B

ul. Gdyńska 5 C

ul. Gdyńska 5 A

ul. Gdyńska 7 B

ul. Gdyńska 8

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 15

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 19

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 85 A

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 86 A

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 87 A

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 88 A

ul. Gospody 3 B

ul. Gospody 4

ul. Gospody 5 C

ul. Gospody 5 A

ul. Gospody 6 D

ul. Gospody 6 F

ul. Gospody 6 B

ul. Gospody 6 H

ul. Gospody 7

ul. Gospody 8 B

ul. Gospody 8 C

ul. Gospody 8 E

ul. Gospody 9 C

ul. Gospody 11 C

ul. Gospody 13 C

ul. Gospody 14 A

ul. Gospody 14 H

ul. Gospody 14 D

ul. Gospody 14 G

ul. Gospody 14 C

ul. Gospody 14 E

ul. Gospody 14 B

ul. Gospody 14 F

ul. Gospody 15 C

ul. Gospody 17

ul. Gospody 18 E

ul. Gospody 18 C

ul. Gospody 18 A

ul. Gospody 18 B

ul. Gospody 18 D

ul. Gospody 19 B

ul. Gospody 20

ul. Grunwaldzka 64

ul. Hestii 1

ul. Jagiellońska 5

ul. Jagiellońska 7

ul. Jagiellońska 8

ul. Jagiellońska 9

ul. Jagiellońska 10 B

ul. Jagiellońska 10 K

ul. Jagiellońska 10 G

ul. Jagiellońska 10 D

ul. Jagiellońska 10 F

ul. Jagiellońska 10 E

ul. Jagiellońska 10 H

ul. Jagiellońska 10 C

ul. Jagiellońska 10 A

ul. Jagiellońska 10 M

ul. Jagiellońska 10 L

ul. Jagiellońska 11

ul. Jagiellońska 12

ul. Jagiellońska 14

ul. Jagiellońska 24

ul. Jagiellońska 26 B

ul. Jagiellońska 26 K

ul. Jagiellońska 26 F

ul. Jagiellońska 28 B

ul. Jagiellońska 28 K

ul. Jagiellońska 28 F

ul. Jagiellońska 30 F

ul. Jagiellońska 30 B

ul. Jagiellońska 30 K

ul. Jagiellońska 32 F

ul. Jagiellońska 32 K

ul. Jagiellońska 32 B

ul. Jagiellońska 36 D

ul. Jagiellońska 40 F

ul. Jagiellońska 40 K

ul. Jagiellońska 40 B

ul. Jagiellońska 42 B

ul. Jagiellońska 42 F

ul. Jagiellońska 42 K

ul. Jagiellońska 44 F

ul. Jagiellońska 44 K

ul. Jagiellońska 44 B

ul. Jagiellońska 46

ul. Jakuba Wejhera 3 A

ul. Jakuba Wejhera 3 C

ul. Jakuba Wejhera 5 A

ul. Jakuba Wejhera 5 D

ul. Jakuba Wejhera 5 B

ul. Jakuba Wejhera 5 C

ul. Jakuba Wejhera 7 B

ul. Jakuba Wejhera 7 D

ul. Jakuba Wejhera 7 A

ul. Jakuba Wejhera 7 C

ul. Jakuba Wejhera 8

ul. Jakuba Wejhera 8 A

ul. Jakuba Wejhera 9 ABCD

ul. Jakuba Wejhera 11 C

ul. Jakuba Wejhera 11 B

ul. Jakuba Wejhera 11 A

ul. Jakuba Wejhera 11 D

ul. Jakuba Wejhera 12

ul. Jakuba Wejhera 12 A

ul. Jakuba Wejhera 13 B

ul. Jakuba Wejhera 13 D

ul. Jakuba Wejhera 13 A

ul. Jakuba Wejhera 13 C

ul. Jakuba Wejhera 15 C

ul. Jakuba Wejhera 15 B

ul. Jakuba Wejhera 15 A

ul. Jakuba Wejhera 15 D

ul. Jakuba Wejhera 18 A

ul. Jana Z Kolna 3

ul. Jelitkowska 13

ul. Jelitkowska 17

ul. Jelitkowska 19

ul. Jelitkowska 20

ul. Jelitkowska 21

ul. Jelitkowska 25

ul. Jelitkowska 29

ul. Jelitkowska 33

ul. Jelitkowska 47

ul. Jelitkowska 49

ul. Jelitkowska 51

ul. Jelitkowska 75

ul. Józefa Golca 3

ul. Kapliczna 15

ul. Kapliczna 28

ul. Kapliczna 30

ul. Karlikowska 13 AB

ul. Karlikowska 15 AB

ul. Karlikowska 23-25

ul. Kazimierza Wielkiego 7

ul. Kazimierza Wielkiego 14

ul. Kołobrzeska 41 C

ul. Kołobrzeska 41

ul. Kołobrzeska 43

ul. Kołobrzeska 45 A

ul. Kołobrzeska 45 C

ul. Kołobrzeska 47 A

ul. Kołobrzeska 47 C

ul. Kołobrzeska 49

ul. Kołobrzeska 51 K

ul. Kołobrzeska 51 B

ul. Kołobrzeska 51 F

ul. Kołobrzeska 53 F

ul. Kołobrzeska 53 B

ul. Kołobrzeska 53 K

ul. Kołobrzeska 55 F

ul. Kołobrzeska 55 B

ul. Kołobrzeska 55 K

ul. Kołobrzeska 63

ul. Kołobrzeska 65 K

ul. Kołobrzeska 65 B

ul. Kołobrzeska 65 F

ul. Kołobrzeska 67 K

ul. Kołobrzeska 67 B

ul. Kołobrzeska 67 F

ul. Kołobrzeska 69 K

ul. Kołobrzeska 69 B

ul. Kołobrzeska 69 F

ul. Kołobrzeska 71

ul. Kołobrzeska 75

ul. Książąt Pomorskich 16

ul. Kupały 10

ul. Kupały 14

ul. Kupały 16

ul. Kupały 18

ul. Kupały 21

ul. Kupały 22

ul. Kupały 24

ul. Kupały 25

ul. Kupały 26

ul. Kupały 27

ul. Lęborska 21

ul. Lęborska 22 B

ul. Lęborska 22 E

ul. Lęborska 22 C

ul. Lęborska 22 A

ul. Lęborska 25

ul. Lecha 3-5

ul. Lecha 5

ul. Leszka Białego 2

ul. Leszka Białego 4

ul. Leszka Białego 5

ul. Leszka Białego 6

ul. Leszka Białego 8

ul. Leszka Białego 9

ul. Leszka Białego 10

ul. Leszka Białego 14

ul. Leszka Białego 16

ul. Leszka Białego 17

ul. Leszka Białego 18

ul. Leszka Białego 23

ul. Leszka Białego 24 A

ul. Leszka Białego 24

ul. Leszka Białego 26

ul. Leszka Białego 27

ul. Leszka Białego 28

ul. Leszka Białego 29

ul. Leszka Białego 30

ul. Leszka Białego 32 A

ul. Leszka Białego 33

ul. Leszka Białego 35

ul. Leszka Białego 36

ul. Leszka Białego 37

ul. Leszka Białego 39

ul. Leszka Białego 47

ul. Leszka Białego 49

ul. Leszka Białego 50

ul. 3 Maja 4

ul. 3 Maja 6

ul. Maurycego Beniowskiego 49

ul. Maurycego Beniowskiego 51 A

ul. Maurycego Beniowskiego 51

ul. Maurycego Beniowskiego 53

ul. Maurycego Beniowskiego 53 A

ul. Maurycego Beniowskiego 61

ul. Maurycego Beniowskiego 68/70

ul. Maurycego Beniowskiego 80 A

ul. Maurycego Beniowskiego 82 A

ul. Maurycego Beniowskiego 82

ul. Maurycego Beniowskiego 82 B

ul. Maurycego Beniowskiego 84

ul. Maurycego Beniowskiego 86

ul. Mściwoja Ii 50

ul. Mściwoja Ii 52

ul. Mściwoja Ii 58

ul. Mściwoja Ii 64

ul. Mściwoja Ii 66

ul. Mściwoja Ii 73

ul. Mściwoja Ii 77

ul. Mieszka I 1

ul. Mieszka I 2

ul. Mieszka I 4

ul. Mieszka I 6

ul. Morska 6

ul. Nadmorska 4

ul. Nadmorska 6

ul. Nadmorska 7

ul. Nadmorska 8

ul. Nadmorska 18

ul. Nadmorska 19 A

ul. Nadmorska 19 C

ul. Nadmorska 19

ul. Nadmorska 19 B

ul. Nadmorska 22

ul. Obrońców Wybrzeża 1

ul. Obrońców Wybrzeża 4 A

ul. Obrońców Wybrzeża 4 B

ul. Obrońców Wybrzeża 4 F

ul. Obrońców Wybrzeża 4 D

ul. Obrońców Wybrzeża 4 C

ul. Obrońców Wybrzeża 5

ul. Obrońców Wybrzeża 5 A

ul. Obrońców Wybrzeża 6 D

ul. Obrońców Wybrzeża 6 A

ul. Obrońców Wybrzeża 6 C

ul. Obrońców Wybrzeża 6 B

ul. Obrońców Wybrzeża 7

ul. Obrońców Wybrzeża 8 C

ul. Obrońców Wybrzeża 8 B

ul. Obrońców Wybrzeża 8 D

ul. Obrońców Wybrzeża 8 A

ul. Obrońców Wybrzeża 10 D

ul. Obrońców Wybrzeża 10 A

ul. Obrońców Wybrzeża 10 C

ul. Obrońców Wybrzeża 10 B

ul. Obrońców Wybrzeża 11

ul. Obrońców Wybrzeża 15

ul. Obrońców Wybrzeża 17

ul. Obrońców Wybrzeża 19

ul. Obrońców Wybrzeża 23

ul. Obrońców Wybrzeża 25

ul. Orłowska 2 A

ul. Orłowska 5 C

ul. Orłowska 7 C

ul. Orłowska 9 C

ul. Orłowska 11 C

ul. Orłowska 13

ul. Orłowska 19

ul. Pelplińska 7

ul. Piastowska BUD. AFGJ

ul. Piastowska 35

ul. Piastowska 43

ul. Piastowska 45 B

ul. Piastowska 46

ul. Piastowska 47 A

ul. Piastowska 55

ul. Piastowska 56 C

ul. Piastowska 56 D

ul. Piastowska 56 A

ul. Piastowska 56 B

ul. Piastowska 56

ul. Piastowska 58 C

ul. Piastowska 58 A

ul. Piastowska 58A

ul. Piastowska 58 B

ul. Piastowska 58

ul. Piastowska 60 B

ul. Piastowska 60

ul. Piastowska 60 A

ul. Piastowska 60B

ul. Piastowska 63

ul. Piastowska 65

ul. Piastowska 66 C

ul. Piastowska 66 H

ul. Piastowska 68 CD

ul. Piastowska 69

ul. Piastowska 70 C

ul. Piastowska 71

ul. Piastowska 71 A

ul. Piastowska 72 C

ul. Piastowska 73

ul. Piastowska 74

ul. Piastowska 75

ul. Piastowska 76 C

ul. Piastowska 77

ul. Piastowska 78

ul. Piastowska 79

ul. Piastowska 79 A

ul. Piastowska 80

ul. Piastowska 81

ul. Piastowska 82

ul. Piastowska 83

ul. Piastowska 84

ul. Piastowska 85

ul. Piastowska 86

ul. Piastowska 87

ul. Piastowska 88

ul. Piastowska 90 A

ul. Piastowska 90 C

ul. Piastowska 90 D

ul. Piastowska 90 B

ul. Piastowska 91 B

ul. Piastowska 91 C

ul. Piastowska 91 D

ul. Piastowska 92 B

ul. Piastowska 92 A

ul. Piastowska 93

ul. Piastowska 93 A

ul. Piastowska 93 C

ul. Piastowska 93 B

ul. Piastowska 93 F

ul. Piastowska 93 D

ul. Piastowska 93 G

ul. Piastowska 93 E

ul. Piastowska 94 E

ul. Piastowska 94 H

ul. Piastowska 94 B

ul. Piastowska 95

ul. Piastowska 96 B

ul. Piastowska 96 E

ul. Piastowska 96 H

ul. Piastowska 100 D

ul. Piastowska 100 A

ul. Piastowska 100 B

ul. Piastowska 100 C

ul. Piastowska 102

ul. Piastowska 104 H

ul. Piastowska 104 B

ul. Piastowska 104 E

ul. Piastowska 106 H

ul. Piastowska 106 E

ul. Piastowska 106 B

ul. Piastowska 109

ul. Piastowska 111

ul. Piastowska 113

ul. Piastowska 115

ul. Piastowska 121

ul. Piastowska 123

ul. Piastowska 129

ul. Piastowska 131

ul. Piastowska 133

ul. Piastowska 159 A

ul. Piastowska 159 D

ul. Piastowska 159 C

ul. Piastowska 159 B

ul. Piastowska 161 A

ul. Piastowska 161 B

ul. Piastowska 161 D

ul. Piastowska 161 C

ul. Piastowska 163

ul. Piastowska 198

ul. Podjazd 6

ul. Polna 54 B

ul. Polna 54 A

ul. Polna 54 G

ul. Polna 54 CD

ul. Polna 54 EF

ul. Polna 56

ul. Polna 58

ul. Polna 62

ul. Pomorska 13 H

ul. Pomorska 13 D

ul. Pomorska 13 F

ul. Pomorska 13 B

ul. Pomorska 14 G

ul. Pomorska 14 E

ul. Pomorska 14 D

ul. Pomorska 14 B

ul. Pomorska 15 B

ul. Pomorska 16 B

ul. Pomorska 16 D

ul. Pomorska 16 F

ul. Pomorska 18 H

ul. Pomorska 18 B

ul. Pomorska 18 F

ul. Pomorska 18 D

ul. Pomorska 19

ul. Pomorska 21 B

ul. Pomorska 22 D

ul. Pomorska 22 B

ul. Pomorska 22 F

ul. Pomorska 31

ul. Pomorska 41

ul. Pomorska 47

ul. Pomorska 48A

ul. Pomorska 82 C

ul. Pomorska 82 A

ul. Pomorska 86 A

ul. Pomorska 86 C

ul. Pomorska 90 C

ul. Pomorska 90 A

ul. Pomorska 92

ul. Pomorska 94 A

ul. Pomorska 94 C

ul. Powstańców Warszawy 6

ul. Powstańców Warszawy 10

ul. Powstańców Warszawy 19

ul. Powstańców Warszawy 25

ul. Poznańska 1

ul. Poznańska 9

ul. Poznańska 11

ul. Poznańska 13

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 2 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 2 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 3

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 4 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 6 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 6 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 8 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 8 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 14

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 22 A

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 24 A

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 K

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 30 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 32 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 32 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 32 K

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 34 K

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 34 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 34 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 36 F

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 36 B

ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 36 K

ul. Rybacka 1 C

ul. Rybacka 3 C

ul. Rybacka 5 C

ul. Rybacka 7 C

ul. Rzepichy 2

ul. Rzepichy 6

ul. Rzepichy 8 A

ul. Rzepichy 8

ul. Rzepichy 10

ul. Rzepichy 12

ul. Rzepichy 14

ul. Rzepichy 16

ul. Rzepichy 24

ul. Rzepichy 34

ul. Rzepichy 36

ul. Rzepichy 40

ul. Rzepichy 42

ul. Sambora 6 A

ul. Stefana Okrzei 14

ul. Stefana Okrzei 18

ul. Stefana Okrzei 19-21

ul. Subisława 5

ul. Subisława 12

ul. Subisława 18

ul. Subisława 19

ul. Subisława 20

ul. Subisława 21 B

ul. Subisława 22

ul. Subisława 23 H

ul. Subisława 23 S

ul. Subisława 23 B

ul. Subisława 23 C

ul. Subisława 23 F

ul. Subisława 23 D

ul. Subisława 23 L

ul. Subisława 23 P

ul. Subisława 23 K

ul. Subisława 24

ul. Subisława 27 B

ul. Subisława 27 C

ul. Subisława 28

ul. Subisława 30

ul. Subisława 31 H

ul. Subisława 31 C

ul. Subisława 32 C

ul. Sztormowa 1 B

ul. Sztormowa 2 C

ul. Sztormowa 4 C

ul. Sztormowa 6 C

ul. Sztormowa 7 F

ul. Sztormowa 7 G

ul. Sztormowa 7 H

ul. Sztormowa 7 E

ul. Sztormowa 7 D

ul. Sztormowa 7 A

ul. Sztormowa 7 I

ul. Sztormowa 7 C

ul. Sztormowa 7 B

ul. Sztormowa 7 K

ul. Sztormowa 8 C

ul. Szyprów 1

ul. Szyprów 2 C

ul. Szyprów 3

ul. Szyprów 4 C

ul. Szyprów 5 C

ul. Szyprów 6 C

ul. Szyprów 7 C

ul. Szyprów 9 C

ul. Tadeusza Kościuszki 2

ul. Tadeusza Kościuszki 14

ul. Tadeusza Kościuszki 17

ul. Tadeusza Kościuszki 18

ul. Tadeusza Kościuszki 19

ul. Tadeusza Kościuszki 33 C

ul. Tadeusza Kościuszki 38

ul. Tadeusza Kościuszki 44-44A

ul. Tysiąclecia 2

ul. Tysiąclecia 4

ul. Tysiąclecia 5

ul. Tysiąclecia 6

ul. Tysiąclecia 8

ul. Tysiąclecia 10

ul. Tysiąclecia 11

ul. Tysiąclecia 12

ul. Tysiąclecia 13 A

ul. Tysiąclecia 13

ul. Tysiąclecia 15

ul. Tysiąclecia 17

ul. Tysiąclecia 19

ul. Tysiąclecia 20

ul. Tysiąclecia 22 A

ul. Tysiąclecia 22 B

ul. Tysiąclecia 23 B

ul. Tysiąclecia 23 A

ul. Tysiąclecia 25 B

ul. Tysiąclecia 25 A

ul. Tysiąclecia 26

ul. Tysiąclecia 27

ul. Tysiąclecia 28

ul. Tysiąclecia 29

ul. Tysiąclecia 30 B

ul. Tysiąclecia 30 A

ul. Władysława Iv 34

ul. Władysława Łokietka 15

ul. Władysława Łokietka 17

ul. Władysława Łokietka 21 A

ul. Władysława Łokietka 23 A

ul. Władysława Łokietka 47 D

ul. Władysława Łokietka 47

ul. Władysława Łokietka 47 A

ul. Władysława Łokietka 47 C

ul. Władysława Łokietka 47 B

ul. Władysława Łokietka 49 A

ul. Władysława Łokietka 51 A

ul. Władysława Łokietka 55 E

ul. Władysława Łokietka 55 A

ul. Władysława Łokietka 55 K

ul. Władysława Łokietka 55 C

ul. Władysława Łokietka 55 F

ul. Władysława Łokietka 55 B

ul. Władysława Łokietka 55 D

ul. Władysława Łokietka 55 G

ul. Władysława Łokietka 55 L

ul. Władysława Łokietka 55 H

ul. Władysławowska 2 E

ul. Władysławowska 2 B

ul. Władysławowska 5

ul. Władysławowska 7

ul. Władysławowska 9

ul. Władysławowska 11

ul. Władysławowska 13

ul. Władysławowska 15

ul. Władysławowska 17

ul. Władysławowska 19

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 24

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 25

ul. Wypoczynkowa 8

ul. Wypoczynkowa 10

ul. Wypoczynkowa 12

ul. Wypoczynkowa 14

ul. Wypoczynkowa 16

ul. Wypoczynkowa 18

ul. Wypoczynkowa 20, 20 A

ul. Wypoczynkowa 22

ul. Wypoczynkowa 24

ul. Wypoczynkowa 26

ul. Wypoczynkowa 28

ul. Wypoczynkowa 32

ul. Wypoczynkowa 34 A

ul. Wypoczynkowa 34

ul. Wypoczynkowa 40

ul. Zgody Ii 6

ul. Ziemowita 5

ul. Ziemowita 7

ul. Ziemowita 17

ul. Ziemowita 19/1

ul. Ziemowita 19

ul. Śląska 35

ul. Śląska 35 A

ul. Śląska 37

ul. Śląska 39

ul. Śląska 41 CW

ul. Śląska 64

ul. Śląska 86

ul. Śląska 88 CW

pl. Konstytucji 3 Maja 18 A

pl. Plac Dwóch Miast 1

pl. Zdrojowy 1

pl. Zdrojowy 2

view

PLANNED PAUSE:

2019-09-02 22:00

Planned resumption

2019-09-03 evening hours

Planned pause

Elektro-Gdańsk

ul. Czarny Dwór 12

ul. Janusza Meissnera 1

ul. Janusza Meissnera 3

ul. Czarny Dwór 12

ul. Janusza Meissnera 1

ul. Janusza Meissnera 3

ul. Janusza Meissnera 4

ul. Janusza Meissnera 6 D

ul. Janusza Meissnera 6 A

ul. Janusza Meissnera 9

ul. Janusza Meissnera 10 C

ul. Janusza Meissnera 10 D

ul. Janusza Meissnera 11 A

ul. Janusza Meissnera 12 D

ul. Janusza Meissnera 12 C

ul. Janusza Meissnera 13 A

ul. Janusza Meissnera 14 C

ul. Janusza Meissnera 14 D

ul. Janusza Meissnera 16 A

ul. Janusza Meissnera 16 C

ul. Janusza Meissnera 17 A

ul. Janusza Meissnera 18 C

ul. Janusza Meissnera 19 A

ul. Janusza Meissnera 23 D

ul. Janusza Meissnera 23 A

ul. Kołobrzeska 42 E

ul. Kołobrzeska 42 B

ul. Kołobrzeska 42 A

ul. Kołobrzeska 42 C

ul. Kołobrzeska 42 D

ul. Kołobrzeska 44 K

ul. Kołobrzeska 44 B

ul. Kołobrzeska 44 F

ul. Kołobrzeska 46

ul. Kołobrzeska 50 B

ul. Kołobrzeska 50 F

ul. Kołobrzeska 50 K

ul. Kołobrzeska 54 D

ul. Kołobrzeska 54

ul. Kołobrzeska 54 A

ul. Kołobrzeska 56 D

ul. Kołobrzeska 56 A

ul. Kołobrzeska 58 A

ul. Kołobrzeska 58 D

ul. Krynicka 1

ul. Olsztyńska 1 A

ul. Olsztyńska 2

ul. Olsztyńska 3 B

ul. Olsztyńska 3 A

ul. Olsztyńska 4 K

ul. Olsztyńska 4 B

ul. Olsztyńska 4 F

ul. Olsztyńska 5 A

ul. Olsztyńska 5 B

ul. Olsztyńska 7 B

ul. Olsztyńska 7 A

ul. Olsztyńska 8 K

ul. Olsztyńska 8 B

ul. Olsztyńska 8 F

ul. Olsztyńska 12

ul. Opolska 3

ul. Opolska 4 F

ul. Opolska 4 B

ul. Opolska 4 K

ul. Opolska 6

ul. Opolska 7 B

ul. Opolska 7 F

ul. Opolska 7 K

ul. Opolska 9

ul. Opolska 10 F

ul. Opolska 10 B

ul. Opolska 10 K

ul. Pilotów 1

ul. Pilotów 5 A

ul. Pilotów 5 E

ul. Pilotów 6 B

ul. Pilotów 6 C

ul. Pilotów 6 E

ul. Pilotów 7

ul. Pilotów 8 F

ul. Pilotów 8 H

ul. Pilotów 8 D

ul. Pilotów 8 A

ul. Pilotów 8 B

ul. Pilotów 9 A

ul. Pilotów 10 A

ul. Pilotów 10 G

ul. Pilotów 10 C

ul. Pilotów 10 E

ul. Pilotów 12 E

ul. Pilotów 12 A

ul. Pilotów 12 C

ul. Pilotów 13 C

ul. Pilotów 13 D

ul. Pilotów 13 F

ul. Pilotów 14 E

ul. Pilotów 14 A

ul. Pilotów 14 C

ul. Pilotów 15

ul. Pilotów 16 E

ul. Pilotów 16 C

ul. Pilotów 16 A

ul. Pilotów 17 EG

ul. Pilotów 17 C

ul. Pilotów 17 A

ul. Pilotów 18 E

ul. Pilotów 18 C

ul. Pilotów 18 A

ul. Pilotów 19

ul. Pilotów 20 A

ul. Pilotów 20 E

ul. Pilotów 20 C

ul. Pilotów 23

ul. Startowa 1

ul. Startowa 3

ul. Startowa 5 E

ul. Startowa 5 C

ul. Startowa 7 A

ul. Startowa 7 B

ul. Startowa 7 D

ul. Startowa 9

ul. Startowa 11 E

ul. Startowa 11 A

ul. Startowa 11 F

ul. Startowa 11 C

ul. Startowa 13 G

ul. Startowa 13 J

ul. Startowa 13 E

ul. Startowa 13 A

ul. Startowa 13 C

ul. Startowa 14

ul. Startowa 15 A

ul. Startowa 15 C

ul. Startowa 17 A

ul. Startowa 17 C

ul. Startowa 19 H

ul. Startowa 19 A

ul. Startowa 21 E

ul. Startowa 21 C

ul. Startowa 21 A

ul. Startowa 23 G

ul. Startowa 23 A

ul. Startowa 23 E

ul. Startowa 23 H

ul. Startowa 23 C

ul. Startowa 25 A

ul. Startowa 25 E

ul. Startowa 25 C

ul. Startowa 27

ul. Startowa 29 C

al. Jana Pawła Ii 1 E

al. Jana Pawła Ii 1 F

al. Jana Pawła Ii 1 D

al. Jana Pawła Ii 1 C

al. Jana Pawła Ii 1 B

al. Jana Pawła Ii 1 G

al. Jana Pawła Ii 3 B

al. Jana Pawła Ii 3 D

al. Jana Pawła Ii 3 A

al. Jana Pawła Ii 3 C

al. Jana Pawła Ii 4

al. Jana Pawła Ii 5

al. Jana Pawła Ii 6 F

al. Jana Pawła Ii 19

al. Jana Pawła Ii 27

al. Rzeczypospolitej 1 B

al. Rzeczypospolitej 1 A

al. Rzeczypospolitej 1 C

al. Rzeczypospolitej 1 D

al. Rzeczypospolitej 4 D

al. Rzeczypospolitej 4 C

al. Rzeczypospolitej 4 B

al. Rzeczypospolitej 4 A

al. Rzeczypospolitej 5

al. Rzeczypospolitej 7 D

al. Rzeczypospolitej 7 C

al. Rzeczypospolitej 7 A

al. Rzeczypospolitej 7 B

al. Rzeczypospolitej 9 B

al. Rzeczypospolitej 11 A

al. Rzeczypospolitej 11 F

view

PLANNED PAUSE:

2019-09-02 22:00

Planned resumption

2019-09-04 evening hours