SUPPLY INTERRUPTIONS

Elektro-Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 55 A

ul. Marynarki Polskiej 59

ul. Śnieżna 1

ul. Marynarki Polskiej 55 A

ul. Marynarki Polskiej 59

ul. Śnieżna 1

view

Planned resumption

2020-02-17 Godziny późnowieczorne