GPEC

Główna spółka w Grupie. Dostarcza ciepło na terenie Gdańska i Sopotu, zajmuje się sprzedażą energii cieplnej oraz usług okołoenergetycznych. Udziałowcami firmy są Leipziger Stadtwerke oraz Miasto Gdańsk.

Zdjęcie Spółki

GPEC EKSPERT

Spółka ciepłownicza zajmująca się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz obsługą i doradztwem technicznym na terenie: Miasta i Gminy Tczewa oraz Starogardu Gdańskiego.

Zdjęcie Spółki

GPEC PELPLIN

Spółka koncentruje się na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła dla miasta Pelplin.

Zdjęcie Spółki

Orchis Energia Sopot

Spółka skoncentrowana na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz eksploatacji lokalnych kotłowni gazowych i olejowych.

Zdjęcie Spółki

GPEC ENERGIA

Zajmuje się produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych małych elektrowni wodnych (MEW) oraz handlem energią elektryczną i gazem.

Zdjęcie Spółki

GPEC SERWIS

Spółka wykonawcza prowadząca złożone projekty budowlane, eksploatacyjne i remontowe infrastruktury ciepłowniczej oraz źródeł ciepła, zarówno w Grupie Kapitałowej GPEC, jak i dla podmiotów zewnętrznych na terenie całej Polski.

Zdjęcie Spółki

GPEC PRO

Spółka zajmuje się sprzedażą ciepła ze zdecentralizowanych źródeł ciepła.

Zdjęcie Spółki

GPEC SYSTEM

Centrum usług wspólnych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej GPEC; spółka zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w zakresie finansów, HR, IT oraz zarządzania nieruchomościami i flotą samochodową.

Zdjęcie Spółki

Zarząd firmy

Zarząd

Marcin Lewandowski

Prezes zarządu

Zarząd

Thomas Brandenburg

Członek Zarządu

Zarząd

Lucyna Federowicz

Członek zarządu

Zarząd

Katarzyna Bilecka

Członek zarządu

Zarząd

Anita Frąckiewicz

Prezes Zarządu

Zarząd

Anita Frąckiewicz

Prezes Zarządu

Zarząd

Grażyna Dobroczyńska

Prezes Zarządu

Zarząd

Piotr Dembiński

Prezes Zarządu

Zarząd

Piotr Dembiński

Prezes Zarządu

Zarząd

Lucyna Federowicz

Prezes Zarządu


Historia