LAUREATEM II EDYCJI KONKURSU LABORATORIUM INNOWACJI, KTÓRY ODBYWA SIĘ W TRAKCIE OGÓLNOPOLSKIEGO SZCZYTU ENERGETYCZNEGO W GDAŃSKU, ZOSTAŁA GLIWICKA FIRMA N-ERGIA. NAGRODA „FALE INNOWACJI” ZOSTAŁA PRZYZNANA ZA NOWATORSKI PROJEKT INSTALACJI ODZYSKU I ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA SPALIN KOTŁOWYCH.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny to najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży energetycznej w Polsce. Tegoroczna edycja OSE odbyła się 25 i 26 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Do II edycji konkursu „Laboratorium Innowacji” mogli zgłaszać się przedstawiciele firm energetycznych i instytucji naukowych z całej Polski. Autorzy najbardziej nowoczesnych, innowacyjnych i wpisujących się w trendy projektów zaprezentowali się w specjalnym panelu.

Za najbardziej innowacyjne rozwiązanie Kapituła Konkursowa uznała projekt firmy N-ERGIA, czyli instalacji odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych. Został on uhonorowany nagrodą „Fale Innowacji”.

 Jeśli polska energetyka i szerzej – gospodarka – chcą konkurować na arenie nie tylko regionu, ale globalnie, nie obędzie się bez innowacji i inwestycji. Zgłoszone projekty pokazują, że polskie firmy są w stanie kreować innowacyjne projekty, szukać ciekawych rozwiązań. I to nie tylko te duże firmy, ale też średnie i małe. To świetna wiadomość dla branży i polskiej gospodarki – mówi Grzegorz Blachowski, PR Manager Grupy GPEC, która jest pomysłodawcą konkursu.

– Nasze rozwiązanie to odpowiedź na główne wyzwania stojące przed polską energetyką, a więc poprawa efektywności energetycznej oraz skuteczna redukcja emitowanych zanieczyszczeń i emisji CO2 z kotłowni komunalnych i przemysłowych – mówi przedstawiciel firmy N-ERGIA, dr hab. Inż. Piotr Ostrowski, profesor w Politechnice Śląskiej.

Firma N-ERGIA Sp. z o.o. zajmuje się skutecznym wdrażaniem technologii opracowanych w ramach prac naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Nagrodzony projekt dotyczy odbioru ciepła z spalin traktowanych jako odpad (WHR) do celów cieplnych – na potrzeby ogrzewania budynków i wody. Skutkiem ma być redukcja zużywanego paliwa nawet o 10% i tak sama redukcja zanieczyszczeń. Jest to „bezkosztowa” forma ochrony środowiska, która jednocześnie poprawia sprawność instalacji.

Oprócz firmy N-Ergia swoje rozwiązania pokazali również:

  • ENSPIRION Sp. z o.o. (Grupa ENERGA) – Carsharing samochodów elektrycznych ENERGA.
  • Grupa LOTOS S.A. – Projekt opracowania nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu.
  • N-ERGIA Sp. z o.o. Spin–off Politechnika Śląska Nowe Technologie – Instalacja odzysku i zagospodarowania ciepła spalin kotłowych.
  • Gazuno Langowski Sp.  J. – Wdrożenie na rynek polski innowacyjnej, oszczędnej i ekologicznej technologii grzewczej opartej o absorpcyjny układ chłodniczy.
  • Politechnika Śląska – Projekt hybrydy: spalarnia i termy.
  • INKOL – Globalny monitor efektywności energetycznej.
  • BELSE – Osadzanie tulei wielowypustowej na wale koła czerpakowego na kompozycie polimerowym Belzona 1111.