logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
24 824 366,50 PLN

Dofinansowanie
9 390 412,14 PLN

Cel projektu

W ramach projektu została wymieniona sieć ciepłownicza na preizolowaną na terenie miasta Gdańska w rejonach ulic Wyspiańskiego/Uphagena, Czyżewskiego, Suchej, Wałowa/Rybaki Górne, Słowackiego, Powstańców Warszawskich, Reymonta/Słowackiego, Łąkowej, Korzeniowskiego, Beethowena, Chełm K-IV/26 Dragana 24, Warneńskiej K2-K5, Biegańskiego 25, Mieszczańskiej/Ławniczej, Wałowej K-1/12, st. Bajana do K-34.13, Wileńskiej oraz Toruńskiej.

Osiągnięte efekty

  • Długość wybudowanej sieci: 7,35 km
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej w wyniku realizacji projektu: 19 609,44 GJ/rok
  • Uniknięcie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii: 9,05 ton.