logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
9 951 616,35  PLN

Dofinansowanie
2 518 000, 00 PLN

Cel projektu

  • Celem projektu jest zwiększenie zużycia energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji oraz uniknięcie potencjalnej niskiej emisji.
  • Zapewnienie dostaw ciepła wytworzonych w procesie wysokosprawnej kogeneracji terenom inwestycyjnym wsi Kowale.
  • Przyłączenie nowej mocy – nowych odbiorców do msc.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek gminy Kolbudy.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 1,96 km
  • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych: 2 szt.
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 23 789,15 GJ/rok