logo
logo
logo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
31 816 537,34 PLN

Dofinansowanie
11 433 974,00 PLN

Cel projektu

  • Zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji ora uniknięcie potencjalnej niskiej emisji.
  • Przyłączenie nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska, wytworzonego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  • Zwiększenie niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 5,82 km
  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 1,43 km
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 135,26 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 680,29 Mg CO2/rok
  • Redukcja emisji pyłów: 0,06 Mg/rok