logo
logo
logo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
31 614 981,06 PLN

Dofinansowanie
11 433 974,00 PLN

Cel projektu

 • Zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji ora uniknięcie potencjalnej niskiej emisji.
 • Przyłączenie nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc.
 • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska, wytworzonego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Planowane efekty

 • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 6,0 km
 • Długość zmodernizowanej sieci: przyłączy: 1,2 km
 • Wielkość zabezpieczonej mocy przesyłowej 10,07 MW
 • Planowana moc zamówiona wybudowanego systemu ciepłowniczego 10,07 MW
 • Redukcja strat ciepła w sieci: 5 915,59 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 3 135,26 GJ/rok
 • Zmniejszenie emisji CO2: 680,29 t/rok
 • Redukcja emisji pyłów: 0,06 Mg/rok