logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
53 293 902,75  PLN

Dofinansowanie
19 698 000,00 PLN

Cel projektu

  • Zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz uniknięcie potencjalnej niskiej emisji.
  • Przyłączenie nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc.
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłu.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska oraz umożliwienie przyłączenia sąsiedniej Gminy Żukowo do MSC korzystającej z ciepła wytworzonego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  • Zwiększenie niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska i gminy Żukowo.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 12,97km
  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 0,98 km
  • Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłowniczych: 43 szt.
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 17 650,58 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2066,53 Mg CO2/rok