logo

 


„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

 

Beneficjent projektu
GPEC STAROGARD SP. Z O.O.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
412 049,68 PLN

Dofinansowanie:
W formie pożyczki: 170 330,00 PLN
W formie dotacji: 170 330,00 PLN

Opis projektu:
Przedsięwzięcie dotyczyło przyłączenia do MSC Starogard Gdański 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w celu objęcia ich zasilaniem z Kotłowni Rejonowej KS-101 zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 26.

Głównym celem przedsięwzięcia była redukcja emisji spalin, zwłaszcza uznawanego za jedno z bardziej istotnych zagrożeń zdrowia pyłu PM10. Efekty ekologiczne, które osiągnięto dzięki realizacji projektu to:
– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 160,704 Mg/rok
– zmniejszenie emisji tlenków azotu o 0,515 Mg/rok
– zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 3,568 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 1,427 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 1,506 Mg/rok
– zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu o 0,001 Mg/rok

Miejsce realizacji
Starogard Gdański

GPEC STAROGARD SP. Z O.O. zrealizował projekt dzięki udziałowi w programie Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.