logo

 


„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Starogard Sp. z o.o.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
437 950 PLN

Dofinansowanie:
W formie pożyczki: 197 000,00 PLN
W formie dotacji: 197 000,00 PLN

Opis projektu

Przedsięwzięcie dotyczy przyłączenia do MSC Starogard Gdański 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w celu objęcia ich zasilaniem z Kotłowni Rejonowej KS-101 zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 26.

Miejsce realizacji
Starogard Gdański