logo

„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

 

Beneficjent projektu
GPEC SP. Z O.O.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
32 039 822,27 PLN 

Dofinansowanie:
W formie pożyczki: 10 195 071,15 PLN
W formie dotacji: 10 195 071,15 PLN

Opis projektu:
Projekt został podzielony na dwie części.

Część A projektu dotyczyła włączenia rejonu ciepłowniczego Przeróbka-Stogi do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej. Zakres działań zawierał następujące działania inwestycyjne:

  • Budowa sieci Stocznia – Przeróbka
  • Budowa sieci Przeróbka – Stogi
  • Wygaszenie kotłowni Zawiślańska

Część B projektu dotyczyła przyłączenia do msc 48 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdańsku do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia była redukcja emisji spalin, zwłaszcza uznawanego za jedno z bardziej istotnych zagrożeń zdrowia pyłu PM10. Efekty ekologiczne, które osiągnięto dzięki realizacji projektu to:
– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 10 489,085Mg/rok
– zmniejszenie emisji tlenków azotu o 55,676 Mg/rok
– zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 297,354 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 45,647 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 48,183 Mg/rok
– zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu o 0,023 Mg/rok

Miejsce realizacji
Gdańsk

GPEC SP. Z O.O. zrealizowało projekt dzięki udziałowi w programie Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.