logo

 


„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014)

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
33 274 376,29 PLN

Dofinansowanie
W formie pożyczki: 10 588 056,26 PLN
W formie dotacji: 10 588 056,26 PLN

Opis projektu
Projekt został podzielony na dwie części. Część A projektu dotyczy włączenia rejonu ciepłowniczego Przeróbka-Stogi do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej. Zakres działań zawiera następujące działania inwestycyjne:

  • Budowa sieci Stocznia – Przeróbka
  • Budowa sieci Przeróbka – Stogi
  • Wygaszenie kotłowni Zawiślańska

Część B projektu dotyczy przyłączenia do msc budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdańsku do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej.

Miejsce realizacji
Gdańsk