logo

 


„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
2 021 560,00 PLN

Dofinansowanie
W formie pożyczki: 909 510 PLN
W formie dotacji: 909 510 PLN

Opis projektu

Projekt obejmuje działania inwestycyjne dotyczące przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej 35 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdańsku. Podłączenie 35 obiektów mieszkalnych zasilanych paliwami stałymi do msc przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery powodowanej lokalnymi źródłami ciepła.

Miejsce realizacji
Gdańsk