logo
logo
logo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
4 622 947,82 PLN

Dofinansowanie
1 874 247,08 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na terenie Sopotu i Gdańska. Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlanych w celu podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Sopocie i Gdańsku.W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Sopotu i Gdańska.

Planowane efekty

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 675,85 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 4 077,92 GJ/rok
  • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych 0,55 Mg/rok
  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 2,748 km