logo
logo
logo

 


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

Beneficjent projektu
Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
1 512 181,27  PLN

Dofinansowanie
565 374,92 PLN

Cel projektu

  • Poprawa efektywności systemu dystrybucji ciepła na terenie Gdańska w dzielnicy Kokoszki.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska, wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  • Obniżenie energochłonności procesu przesyłu ciepła poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.
  • Ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Osiągnięte efekty

  • Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej: 0,86 km
  • Liczba odbiorców mających dostęp do przebudowanej sieci ciepłowniczej: 12 podmiotów
  • Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu: 570 MWh/rok