logo
logo
logo

 


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
1 710 255,49 PLN

Dofinansowanie
689 971,59 PLN

Cel projektu

  • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na terenie Gdańska.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska, wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  • Zabezpieczenie przyłączenia nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc w Sopocie.

Planowane efekty

  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 11,22 km
  • Zmniejszenie strat ciepła na sieci: 12 337,30 GJ/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 6 538,77 GJ/rok
  • Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 418,79 Mg CO2/rok
  • Redukcja emisji pyłów: 0,15 Mg/rok