Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020

Beneficjent Projektu
GPEC Starogard Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu
1 003 803,00 zł

Dofinansowanie
693 685,00 zł

Cel projektu

Projekt polega na przebudowie systemu zaopatrzenia w ciepło w rejonie Osiedla 60-lecia w Starogardzie Gd., na terenie działek 486/21 i 486/11. W ramach projektu powstanie 552,2m sieci ciepłowniczej preizolowanej, która zastąpi istniejącą w danym rejonie sieć kanałową. Projekt podejmowany jest w celu poprawy funkcjonowania miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez zmniejszenie strat ciepła na przesyle i zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

Planowane efekty

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  82,74 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1081,87 GJ/rok
  • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych 0,0167 Mg/rok
  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 552,2 m