logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
21 287 052,01 PLN

Dofinansowanie
5 500 000,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do istniejących odbiorców indywidualnych z branży przemysłowej, usługowej i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gdańska poprzez przebudowę wytypowanych odcinków w miejskim systemie ciepłowniczym na terenie Gdańska (rejony ulicy Dmowskiego, Wileńskiej i Nałkowskiej, Skarżyńskiego, Traugutta, Leśna Góra, Kopeckiego) na sieci preizolowane oraz likwidację wybranych węzłów grupowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Planowane efekty

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 690,74 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 7 645,09 GJ/rok
  • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych: 0,19 Mg/rok
  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 7,811 km
  • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych: 54 szt.