logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
11 533 661,23 PLN

Dofinansowanie
3 911 400,00 PLN

Cel projektu

 • Zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz uniknięcie potencjalnej niskiej emisji, w szczególności pyłów PM10 w sferze komunalno-bytowej.
 • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Sopotu, wytwarzanego w procesie wysokiej kogeneracji.
 • Zabezpieczenie przyłączenia nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc w Sopocie.

Planowane efekty

 • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 1,5 km
 • Długość zmodernizowanej sieci: przyłączy: 0,95 km
 • Wielkość zabezpieczonej mocy przesyłowej 4,68 MW
 • Planowana moc zamówiona wybudowanego systemu ciepłowniczego 4,68 MW
 • Redukcja strat ciepła w sieci: 4 296,9 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2363,28 GJ/rok
 • Zmniejszenie emisji CO2: 494 t/rok
 • Redukcja emisji pyłów: 0,043 Mg/rok