logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
14 068 863,00  PLN

Dofinansowanie
3 911 400,00 PLN

Cel projektu

  • Zwiększenie wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz uniknięcie potencjalnej niskiej emisji, w szczególności pyłów PM10 w sferze komunalno-bytowej.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Sopotu, wytwarzanego w procesie wysokiej kogeneracji.
  • Zabezpieczenie przyłączenia nowej mocy cieplnej – nowych odbiorców do msc w Sopocie.
  • Zwiększenie niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Sopotu.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 1,5 km
  • Długość zmodernizowanej sieci: przyłączy: 0,95 km
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2363,28 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 494 Mg CO2/rok
  • Redukcja emisji pyłów: 0,043 Mg/rok