logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
4 511 062, 15 PLN

Dofinansowanie
1 575 000,00 PLN

Cel projektu

  • Redukcja wykorzystania paliw stałych na korzyść paliwa niskoemisyjnego.
  • Przeprowadzenie prac budowlanych w celu podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska i Sopotu.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 2 km
  • Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 1 szt.
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20 738,35 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 3 105,24 Mg CO2/rok
  • Spadek emisji pyłu 4,40 Mg/rok