Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Beneficjent Projektu

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu

16 817 516,75  zł

 

Dofinansowanie

 6 743 490,29 zł

 

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego systemu wsparcia zarządzania siecią ciepłowniczą, który umożliwi automatyczne i optymalne sterowanie pracą sieci ciepłowniczej. System będzie stanowił rozwiązanie z zakresu inteligentnej infrastruktury ciepłowniczej i będzie wyposażony w szereg przydatnych funkcjonalności. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze spółką GPEC SYSTEM.

 

Planowane efekty

Efektem projektu będzie gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które umożliwi:

  • Prognozowanie wystąpienia awarii
  • Maksymalne wykorzystanie temperatury czynnika grzewczego
  • Dynamiczne wskazywanie punktu krytycznego sieci
  • Minimalizację kosztów pompowania
  • Stworzenie modelu strat ciepła