logo
logo
logo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
24 689 638,54 PLN

Dofinansowanie
6 083 697,00 PLN

Cel projektu

  • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na terenie Gdańska.
  • Zapewnienie trwałych i bezpiecznych dostaw ciepła na terenie Gdańska, wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.
  • Zwiększenie niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Planowane efekty

  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 11,22 km
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 6 538,77 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 418,79 Mg CO2/rok
  • Spadek emisji pyłu: 0,15 Mg/rok