logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
17 238 927,66 PLN

Dofinansowanie
6 200 000,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na terenie Gdańska. Projekt polega na modernizacji sieci ciepłowniczej oraz węzłów grupowych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym na terenie Gdańska (rejony ulicy Reja, Pomorskiej, Fiszera i Politechnicznej, Startowej i Pilotów, Żołnierzy Wyklętych oraz Śląskiej), oraz modernizacja systemu telemetrii i telemechaniki. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Planowane efekty

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1 882,80 Mg CO2/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 10 726,42 GJ/rok
  • Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych 0,20 Mg/rok
  • Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 5,014 km
  • Liczba wybudowanych węzłów ciepłowniczych 32 szt.