logo

 


Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
2 487 500,80 PLN

Dofinansowanie
W formie pożyczki: 1 900 000,00 PLN

Opis projektu
Zamierzeniem projektu realizowanego na infrastrukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest poprawa efektywności energetycznej budynków UCK poprzez termomodernizację budynku referencyjnego oraz zainstalowanie systemu BMS. Przedsięwzięcie ma na celu istotne ulepszenie dostępnych systemów zarządzania energią poprzez stworzenie algorytmu optymalizującego zużycie ciepła na obiektach użyteczności publicznej.

Planowany efekt ekologiczny:

– zmniejszenie emisji CO2 113,200 Mg/rok

Miejsce realizacji
Gdańsk

https://wfos.gdansk.pl/