Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach pozyskania dofinansowania napisz:
dofinansowania@gpec.pl

Poznaj zrealizowaneprojekty

Przyłączenie budynków z indywidualnymi źródłami węglowymi oraz mieszanymi na terenie Sopotu i Gdańska

Zobacz więcej

Modernizacja newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej w Gdańsku wraz z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki

Zobacz więcej

Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Gdańsku celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych

Zobacz więcej

Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej obiekty Portu Lotniczego i dzielnicy przemysłowej Gdańsk-Kokoszki.

Zobacz więcej

Zmniejszenie strat energii w procesie dystrybucji ciepła na terenie aglomeracji gdańskiej – etap I.

Zobacz więcej

Podłączenie do msc. obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie.

Zobacz więcej

Modernizacja sieci ciepłowniczych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym GPEC na terenie Gdańska.

Zobacz więcej

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku.

Zobacz więcej

Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego południowych rejonów Gdańska (m.in.: Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki, Ujeścisko, Łostowice, Stogi)

Zobacz więcej

Przystosowanie sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku, na terenie dzielnicy Osowa.

Zobacz więcej

Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa od strony Gdańska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego terenów rozwojowych w Gminie Kolbudy – Kowale.

Zobacz więcej

Podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci ciepłowniczej w celu poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego w Sopocie.

Zobacz więcej

Optymalizacja zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej poprzez realizację projektu badawczo-rozwojowego obejmującego zainstalowanie systemu BMS oraz termomodernizację budynku referencyjnego na infrastrukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK)

Zobacz więcej

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Mieście Gdańsku poprzez przyłączenie budynków użytkowych i mieszkalnych do sieci cieplnej.

Zobacz więcej

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Mieście Gdańsku poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zobacz więcej

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Starogardzie Gdańskim poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zobacz więcej