0,8 Współczynnik WI,
WPC dla miejskiej sieci
ciepłowniczej *

Produkcja ciepła w źródłach stosowanych przez GPEC sp. z o.o. wg Prawa Energetycznego zapewnia wyższą efektywność energetyczną niż inne źródła ciepła.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zgodnie z pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę energii lub nośnika energii.

Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

W nawiązaniu do zmian w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 33 ust. 2, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2012r. pragniemy poinformować, że do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku obiektów budowlanych, zlokalizowanych w obrębie miejskiej sieci ciepłowniczej, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła i dla których przewidywana szczytowa moc cieplna wyniesie nie mniej niż 50 kW, należy dołączyć:

  • odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła,
  • audyt efektywności energetycznej wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.

Projekty dla inwestora

Chcesz projektować elementy szybko rozwijającej się sieci?
Pobierz wytyczne i przykładowe schematy.

ikona

Wytyczne dot. węzłów nie będących własnością Grupy GPEC

Pobierz
ikona

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych

Pobierz
ikona

Wytyczne dot. węzłów należących do Grupy GPEC

Pobierz
ikona

Wytyczne na wykonanie dokumentacji wykonawczej na budowę SPC

Pobierz
ikona

Wytyczne sieci preizolowanych

Pobierz

Schematy Dla GPEC

Poniżej znajdziesz przykładowe schematy węzła cieplnego oraz AKiP:

ikona

Schemat techniczny węzła 1-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schemat techniczny węzła 2-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schemat techniczny węzła 3-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schematy AKiP-SAIA

Pobierz
ikona

Schematy AKiP- XENTA

Pobierz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Uzgodnienia lokalizacyjne

W celu uzyskania uzgodnienia lokalizacyjnego złóż krótki wniosek (do pobrania poniżej) oraz po 2 egzemplarze projektu budowlanego inwestycji, której dotyczy.

ikona

Pobierz wniosek o uzgodnienie branżowe w zakresie kolizji z infrastrukturą GPEC

Uzgodnienie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnegp w budynku wydaje dział zarządzania infrastrukturą.

ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk

Pokój 010, parter, wtorek w godz. 08:00-13:00

W celu uzyskania ww. uzgodnienia należy złożyć do GPEC krótki wniosek oraz 2 egz. projektu pomieszczenia węzła cieplnego, w zakresie pozwalającym na:

  • ocenę wymiarów pomieszczenia węzła cieplnego (rzut architektoniczny),
  • ocenę lokalizacji węzła cieplnego w budynku (rzut kondygnacji, na której zlokalizowany jest węzeł cieplny),
  • ocenę zgodności projektowanego pomieszczenia z wydanymi WT (kopia wydanych WT).

Dlaczego warto z nami współpracować?

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

ikona

Eksperci

Jesteśmy ekspertami w tym, co robimy i zdobytą przez lata wiedzę chcemy przekazywać dalej. Chętnie dzielimy się wypracowanymi schematami i doświadczeniem z naszymi współpracownikami.

ikona

Stabilność

Stawiamy na jasne warunki współpracy i transparentność podejmowanych działań. Takie podejście pozwala nam na sprawną realizację projektów na każdym etapie – od planowania, przez projektowanie do wykonawstwa.

ikona

Partnerstwo

Do każdego projektu i każdego kontrahenta podchodzimy z należytym szacunkiem. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerskich zasadach i otwartym dialogu to szansa na wymianę eksperckiej wiedzy i doskonalenie oferty.

ikona

Doświadczenie

GPEC to silna marka o ugruntowanej pozycji, działająca od ponad 50 lat na rynku energetycznym. To właśnie zdobyte doświadczenie sprawiło, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży energetycznej na Pomorzu.

masz pytanie? skontaktuj się z nami.