0,99 Współczynnik
WPC dla miejskiej sieci
ciepłowniczej w Gdańsku *

Produkcja ciepła w źródłach stosowanych przez GPEC sp. z o.o. wg Prawa Energetycznego zapewnia wyższą efektywność energetyczną niż inne źródła ciepła.

Do wyznaczenia efektywności energetycznej naszych sieci ciepłowniczych wykorzystujemy współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (WPc). Współczynnik WPC dla spółki GPEC i GPEC EKSPERT przedstawiamy w poniżej załączonych sprawozdaniach, w kwestii współczynnika WPc dla pozostałych spółek, prosimy o złożenie zapytania na adres mailowy bok@gpec.pl

Informacje dodatkowe

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła

Pobierz

Informacje dodatkowe

Zgodnie z pkt 3.1.3 załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę energii lub nośnika energii.

Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

W nawiązaniu do zmian w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 33 ust. 2, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2012r. pragniemy poinformować, że do wniosku o pozwolenie na budowę w przypadku obiektów budowlanych, zlokalizowanych w obrębie miejskiej sieci ciepłowniczej, do których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła i dla których przewidywana szczytowa moc cieplna wyniesie nie mniej niż 50 kW, należy dołączyć:

  • odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła,
  • audyt efektywności energetycznej wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.

Sprawozdania

Stosownie do art. 7b ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne (uPe) publikujemy sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023.

ikona

Informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego dla Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za rok 2023

Pobierz
ikona

Informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego dla GPEC Ekspert Sp. z o.o. za rok 2023

Pobierz

Projekty dla inwestora

Chcesz projektować elementy szybko rozwijającej się sieci?
Pobierz wytyczne i przykładowe schematy.

ikona

Wytyczne dot. węzłów nie będących własnością Grupy GPEC

Pobierz
ikona

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych

Pobierz
ikona

Wytyczne dot. węzłów należących do Grupy GPEC

Pobierz
ikona

Wytyczne na wykonanie dokumentacji wykonawczej na budowę SPC

Pobierz
ikona

Wytyczne sieci preizolowanych

Pobierz
ikona

Zapytanie o możliwość przyłączenia do msc Grupy GPEC

Pobierz

Schematy Dla GPEC

Poniżej znajdziesz przykładowe schematy węzła cieplnego oraz AKiP:

ikona

Schemat techniczny węzła 1-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schemat techniczny węzła 2-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schemat techniczny węzła 3-funkcyjnego

Pobierz
ikona

Schematy AKiP-SAIA

Pobierz
ikona

Schematy AKiP- XENTA

Pobierz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Uzgodnienia lokalizacyjne

W celu uzyskania uzgodnienia lokalizacyjnego pobierz i wypełnij poniższy wniosek, a następnie przekaż go do nas mailowo wraz z załącznikami PDF na adres bok@gpec.pl.

ikona

Pobierz wniosek o uzgodnienie branżowe w zakresie kolizji z infrastrukturą GPEC

UZGODNIENIE LOKALIZACJI I WIELKOŚCI POMIESZCZENIA WĘZŁA

W celu uzyskania ww. uzgodnienia należy złożyć do GPEC projekt PZT i pomieszczenia węzła cieplnego wraz z krótkim wnioskiem (w formie elektronicznej)

Wnioski o uzgodnienia prosimy kierować mailowo na adres:bok@gpec.pl

UZGODNIENIE TECHNOLOGII WĘZŁA CIEPLNEGO KLIENTA

W celu uzyskania ww. uzgodnienia należy złożyć do GPEC projekt technologii węzła cieplnego wraz z krótkim wnioskiem (w formie elektronicznej).

Wnioski o uzgodnienia prosimy kierować mailowo na adres: bok@gpec.pl

Dlaczego warto z nami współpracować?

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

ikona

Eksperci

Jesteśmy ekspertami w tym, co robimy i zdobytą przez lata wiedzę chcemy przekazywać dalej. Chętnie dzielimy się wypracowanymi schematami i doświadczeniem z naszymi współpracownikami.

ikona

Stabilność

Stawiamy na jasne warunki współpracy i transparentność podejmowanych działań. Takie podejście pozwala nam na sprawną realizację projektów na każdym etapie – od planowania, przez projektowanie do wykonawstwa.

ikona

Partnerstwo

Do każdego projektu i każdego kontrahenta podchodzimy z należytym szacunkiem. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerskich zasadach i otwartym dialogu to szansa na wymianę eksperckiej wiedzy i doskonalenie oferty.

ikona

Doświadczenie

GPEC to silna marka o ugruntowanej pozycji, działająca od ponad 50 lat na rynku energetycznym. To właśnie zdobyte doświadczenie sprawiło, że dziś jesteśmy jednym z liderów branży energetycznej na Pomorzu.

masz pytanie? skontaktuj się z nami.