MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferty

Tutaj znajdziesz aktualne i rozstrzygnięte oferty.

Postępowanie nr 26590970 na: Budowę sieci ciepłowniczej na terenie dzielnicy Osowa w Gdańsku.

pobierz

Postępowanie nr 27032444 na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gdańska

Plik zip.5,68 MB pobierz

Postępowanie nr 27032446 na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gdańska

Plik zip.7,03 MB pobierz

Postępowanie nr 27029080 na: Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Nowym Porcie w Gdańsku.

pobierz

Postępowanie nr 27052791 na: Budowę przyłącza ciepłowniczego, zaprojektowanie i budowę węzła cieplnego dla Szkoły Metropolitalnej w Kowalach przy ul. Apollina.

Plik zip.20,67 MB pobierz

Informacja o zakończeniu postępowania nr: 26590816

Plik pdf.67,80 KB pobierz

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 26596864

Plik pdf.73,62 KB pobierz

Dokumenty DO PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w ramach Działania 9.2 Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów KAWKA - załącznik nr 1 Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POIŚ - załącznik nr 2 Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POIŚ - załącznik nr 3 Plik pdf.73,62 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 27.09.2017 Plik pdf.73,62 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Plik pdf.73,62 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów (GPEC STAROGARD) Plik pdf.73,62 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów KAWKA (GPEC STAROGARD)- załącznik nr 1 Plik pdf.73,62 KB

Zasady współpracy

ikona

Regulamin Dokonywania Zakupów Plik pdf.73,62 KB

ikona

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług dla Spółek z Grupy GPEC Plik pdf.73,62 KB

ikona

Instrukcja środowiskowa, BHP i p.poż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób trzecich przebywających na terenie GPEC sp. z o.o. oraz jej budów Plik pdf.73,62 KB

DOŁĄCZ DO DOSTAWCÓWGRUPY GPEC

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

icon

Pewność

GPEC to silna marka o ugruntowanej pozycji, działająca od ponad 50 lat na rynku energetycznym. To właśnie zdobyte doświadczenie sprawiło, że dziś jesteśmy liderem energetyki na Pomorzu.

icon

Bezpieczeństwo

Wieloletnia praktyka pozwala nam działać na wypracowanych zasadach, których przestrzegamy na każdym etapie współpracy. W branży energetycznej nie ma miejsca na pomyłki – bezpieczeństwo klientów i mieszkańców jest dla nas największym priorytetem.

icon

Wiarygodność

Swoimi działaniami dążymy do tego, by warunki współpracy były w pełni transparentne i oparte na obustronnym zaufaniu. Gwarancją profesjonalnej współpracy są liczne certyfikaty i grono zadowolonych kontrahentów.

icon

Partnerstwo

Do każdego projektu i kontrahenta podchodzimy z należytym szacunkiem. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerskich zasadach i otwartym dialogu to szansa na wymianę cennych doświadczeń i eksperckiej wiedzy.