MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferty

 

 

AKTUALNE OFERTY ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ

Informacja o zakończeniu postępowania nr: 26590816

Plik pdf.67,80 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 26596864

Plik pdf.73,62 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27006816

Plik pdf.75,98 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27032444

Plik pdf.35,83 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27032446

Plik pdf.36,87 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 26590970

Plik pdf.73,48 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27052791

Plik pdf.73,73 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27245598

Plik pdf.38,14 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27029080

Plik pdf.73,39 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27104517

Plik pdf.73,68 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27104609

Plik pdf.73,42 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27104644

Plik pdf.73,92 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27107293

Plik pdf.74,66 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27107142

Plik pdf.74,13 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27537974

Plik pdf.74,35 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27054882

Plik pdf.74,20 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27612530

Plik pdf.37,34 KB

Informacja o zamknięciu postępowania nr: 27051679

Plik pdf.279,83 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27695156

Plik pdf.288,95 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27722897

Plik pdf.29,57 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27753517

Plik pdf.73,97 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27716923

Plik pdf.74,01 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27718005

Plik pdf.74,00 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27767511

Plik pdf.289,58 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27838363

Plik pdf.39,11 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27844116

Plik pdf.38,47 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27844649

Plik pdf.38,17 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr: 27792558

Plik pdf.80,18 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27844774

Plik pdf.37,49 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27794298

Plik pdf.73,13 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27794317

Plik pdf.73,19 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 27874948

Plik pdf.73,69 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr: 27860489

Plik pdf.22,80 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28108852

Plik pdf.38,05 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28128104

Plik pdf.37,81 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28123188

Plik pdf.37,29 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28119825

Plik pdf.37,32 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28186566

Plik pdf.292,87 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28117496

Plik pdf.73,97 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28192498

Plik pdf.293,21 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28195125

Plik pdf.37,71 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28268371

Plik pdf.75,35 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28268375

Plik pdf.73,98 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28194287

Plik pdf.73,67 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28470614

Plik pdf.294,83 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28572681

Plik pdf.296,57 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28762361

Plik pdf.295,95 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28572666

Plik pdf.295,17 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28759190

Plik pdf.295,23 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28645130

Plik pdf.75,00 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28767629

Plik pdf.294,73 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28779329

Plik pdf.295,31 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 28764143

Plik pdf.66,44 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29321089

Plik pdf.74,76 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29320957

Plik pdf.294,65 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29332330

Plik pdf.295,18 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29570762

Plik pdf.74,84 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29487041

Plik pdf.137,81 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29640645

Plik pdf.295,10 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29584107

Plik pdf.74,00 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30079404

Plik pdf.121,24 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30084752

Plik pdf.294,64 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 29371753

Plik pdf.74,53 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30388743

Plik pdf.295,05 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr: 31254024

Plik pdf.319,54 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30721375

Plik pdf.101,93 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30695864

Plik pdf.86,64 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30695854

Plik pdf.101,09 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30695862

Plik pdf.85,80 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 30695859

Plik pdf.84,97 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 32117434

Plik pdf.321,19 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 32112579

Plik pdf.91,19 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 33889816

Plik pdf.91,95 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr: 34122845

Plik pdf.333,34 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 34122916

Plik pdf.86,22 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 33890338

Plik pdf.324,08 KB

Informacja o unieważnieniu postępowania nr: 34112535

Plik pdf.99,74 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 32098835

Plik pdf.64,96 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 34927595

Plik pdf.330,51 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr: 34126556

Plik pdf.154,12 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 34741246

Plik pdf.111,10 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35157079

Plik pdf.110,90 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35178920

Plik pdf.111,39 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35230658

Plik pdf.469,19 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35157161

Plik pdf.140,09 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35274707

Plik pdf.330,78 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35400955

Plik pdf.330,00 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35333530

Plik pdf.110,02 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35435339

Plik pdf.357,57 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35476804

Plik pdf.121,46 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35476330

Plik pdf.330,26 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35512861

Plik pdf.329,56 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35473625

Plik pdf.110,44 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35704656

Plik pdf.329,41 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35702923

Plik pdf.331,63 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35702882

Plik pdf.329,88 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 35786259

Plik pdf.103,81 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 36878904

Plik pdf.104,03 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 36835480

Plik pdf.141,62 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 36946278

Plik pdf.117,06 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 36889584

Plik pdf.103,15 KB

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 37026023

Plik pdf.115,87 KB

Informacja o zakończeniu postępowania nr: 37147297

Plik pdf.148,84 KB

Informacja o zakończeniu postępowania nr: 36961305

Plik pdf.364,87 KB

Dokumenty DO PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w ramach Działania 9.2 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów KAWKA - załącznik nr 1 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POIŚ - załącznik nr 2 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POIŚ - załącznik nr 3 Plik pdf.364,87 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 27.09.2017 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 23.09.2019. Plik pdf.364,87 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Plik pdf.364,87 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 7 lipca 2017 roku. Plik pdf.364,87 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. Plik pdf.364,87 KB

icon

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów (GPEC STAROGARD) Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów KAWKA (GPEC STAROGARD)- załącznik nr 1 Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w zakresie zakupu towarów, usług i robót budowlanych współfinansowanych ze środków publicznych WFOŚIGW w Gdańsku Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w ramach poddziałania 10.4 Redukcja emisji dla typów projektów nr 1), 2), i 3) RPO WP (GPEC STAROGARD) – załącznik nr 2. Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 23.04.2020. Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców i wykonawców, w ramach poddziałania 10.4 redukcja emisji dla typów projektów nr 1), 2) i 3) RPO WP (GPEC STAROGARD)- zał. nr 2 wer. obowiązująca od dnia 04.03.2020 r. Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 22.09.2020. Plik pdf.364,87 KB

icon

Procedura wyboru dostawców, wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów POiŚ - załącznik nr 3 obowiązujący od 10.02.2021. Plik pdf.364,87 KB

Zasady współpracy

ikona

Regulamin Dokonywania Zakupów Plik pdf.364,87 KB

ikona

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług dla Spółek z Grupy GPEC Plik pdf.364,87 KB

ikona

Instrukcja środowiskowa, BHP i p.poż. dla wykonawców, podwykonawców oraz osób trzecich przebywających na terenie Spółek Grupy GPEC i ich budów Plik pdf.364,87 KB

DOŁĄCZ DO DOSTAWCÓWGRUPY GPEC

Poznaj zalety współpracy ze stabilnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.

icon

Pewność

GPEC to silna marka o ugruntowanej pozycji, działająca od ponad 50 lat na rynku energetycznym. To właśnie zdobyte doświadczenie sprawiło, że dziś jesteśmy liderem energetyki na Pomorzu.

icon

Bezpieczeństwo

Wieloletnia praktyka pozwala nam działać na wypracowanych zasadach, których przestrzegamy na każdym etapie współpracy. W branży energetycznej nie ma miejsca na pomyłki – bezpieczeństwo klientów i mieszkańców jest dla nas największym priorytetem.

icon

Wiarygodność

Swoimi działaniami dążymy do tego, by warunki współpracy były w pełni transparentne i oparte na obustronnym zaufaniu. Gwarancją profesjonalnej współpracy są liczne certyfikaty i grono zadowolonych kontrahentów.

icon

Partnerstwo

Do każdego projektu i kontrahenta podchodzimy z należytym szacunkiem. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerskich zasadach i otwartym dialogu to szansa na wymianę cennych doświadczeń i eksperckiej wiedzy.